Corem emitterar nästa en miljard – Den kraftigt övertecknade emission visar tydligt att Corem uppskattas av investerare, säger VD Eva Landén.

Corem emitterar nästa en miljard

Ekonomi

20 maj 2021

Corem har emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om 900 miljoner kronor.

Emissionen görs inom ett rambelopp om 2 000 miljoner kronor med en löptid om 2,5 år.

De nya obligationerna har likviddag den 27 maj 2021 och löper med en ränta om 3m Stibor + 2,5 procent.

Corem uppger att investerarintresset för de nya obligationerna var mycket stort och de övertecknades kraftigt.

De nya obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de nya obligationerna kommer att användas i enlighet med Corems gröna ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter och investeringar i energieffektiviseringar samt för att återköpa utestående obligationer om 592 miljoner kronor till följd av Change of Control-händelse.

– Corem är en långsiktig aktör med en målsättning att bidra till ett mer hållbart samhälle, och den kraftigt övertecknade emission visar tydligt att Corem uppskattas av investerare, säger VD Eva Landén.

Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med obligationsemissionen medan Walthon Advokater har varit Corems legala rådgivare.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se