Contractor bygger helt nytt åt PacsOn

Contractor bygger helt nytt åt PacsOn

Stadsutveckling

1 mars 2021

PacsOn Papperspartner ska flytta hela sin verksamhet i Skellefteå till Hedensbyn och det är Contractor Skellefteå ska bygga de nya lokalerna.

- Vi genomför projektet i egen regi och vår ambition som fastighetsägare är att erbjuda funktionella lokaler anpassade för våra kunders behov, berättar Åsa Jonsson som är fastighetsansvarig på Contractor.

PacsOn Papperspartner har beslutat att flytta hela verksamheten i Skellefteå till Hedensbyn, där både butik och lager ska inrymmas på ett och samma ställe. På tomten som de tilldelats har den numera nedlagda Grillgubben tidigare huserat, men den kommer nu att rivas för att kunna bygga en ny fastighet. Anbudsförfarandet vanns av Contractor, där Contractor bygg Skellefteå kommer att ansvara för byggentreprenaden och Contractor Fastigheter sedan ta rollen som fastighetsägare när byggnaden står klar.

– Det är en del i vår strategi att driva den här typen av projekt i egen regi och sedan även förvalta fastigheten. Projektet involverar flera delar av koncernen, både oss på Contractor Fastigheter och våra koncernkollegor på mark- och byggsidan. Det är bra att vi kan utveckla Skellefteå, skapa sysselsättning lokalt på orten, samtidigt som skattekronorna stannar här i Skellefteå kommun, säger Åsa Jonsson.

Målsättningen är att få klart med bygglov så snabbt som möjligt, för att byggstarten ska kunna ske i maj. Byggtiden är beräknad till ungefär ett år och tanken är att PacsOn ska flytta in i sina nya lokaler sommaren 2022.

– Av erfarenhet vet vi att bygglovsärenden ibland kan dra ut på tiden, men det är vår förhoppning att projektet inte ska drabbas av segdragna handläggningstider, vi vill ju komma igång, berättar Åsa Jonsson.

För Contractors del så är det här alltså ytterligare ett i raden av exempel där företaget förvärvar mark och driver igenom ett projekt från start till mål.

– Vi både vill och kan bidra till att skapa både nya bostäder och lokaler på orten. Med PacsOn tecknar vi ett långt hyresavtal och får chansen att i samarbete med dem bygga lokaler som är perfekt anpassade utifrån exakt deras behov. Det är så vi vill jobba för att hjälpa näringsidkare här i Skellefteå, säger Åsa Jonsson.

PacsOn Papperspartner har sedan starten i Skellefteå 1988 vuxit från 1 anställd till att idag sysselsätta 24 personer och omsätta 109 miljoner kronor. Företaget är en del av den rikstäckande PacsOn kedjan som finns på 15 orter i Sverige med en omsättning på ca 1,2 miljarder. PacsOn är leverantör av till exempel industriemballage, hygien- och städartiklar, skyddsprodukter och kontorsmaterial. I länet har de även en stark position inom kaffelösningar till företag. Pacson Papperspartner är idag utspridda på tre olika lokaler i Skellefteå. Från sommaren -22 så flyttas allt ihop till den nya lokalen på hedensbyns industriområde.

– Vi på PacsOn är glada att få göra denna satsning tillsammans med Contractor. Vårt erbjudande till näringslivet baseras på en stark lokal närvaro där vi fungerar som en nära samarbetspartner till våra kunder. Lagring lokalt och all personal på orten möjliggör en snabb och hög service som förenklar våra kunders vardag. Med denna långsiktiga satsning visar vi tydligt att vi kommer att hålla fast vid vårt lokala koncept i många år, säger Ulf Wiklund, VD PacsOn Papperspartner i Skellefteå.

– Då vi själva talar mycket om värdet av att handla lokalt för att skapa arbetstillfällen och service på orten känns det rätt att leva som vi lär och genomföra detta tillsammans med Contractor som delar vår syn på värdet av att utveckla regionen, avslutar Ulf Wiklund.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se