Colliers rådgivare vid transaktion i Arlandastad
Colliers agerade rådgivare åt Weda vid försäljningen av en byggrätt i Arlandastad till Prologis.

Colliers rådgivare vid transaktion i Arlandastad

Transaktion

9 september 2021

Colliers har agerat rådgivare vid försäljningen av en byggrätt i Arlandastad.

Colliers agerde rådgivare för Weda Fastigheter vid försäljningen av fastigheten Broby 1:7.

Fastigheten är belägen i Märsta, norr om nuvarande Arlandastad industriområde med närhet till Märsta Centrum och Arlanda Flygplats i Sigtuna Kommun.

Fastigheten består i dagsläget av obebyggd tomtmark som uppgår till 23 978 kvm. Detaljplanen tillåter bebyggelse av logistik, lager, småindustrier med måttlig risk för störning, kontor, samt handel. Högsta byggnadshöjd är 25 meter vilket är generöst med tanke på närheten till Arlanda flygplats.

Köpare av fastigheten är Prologis.

 – Vi är nöjda med att Prologis köper fastigheten då de är den naturliga tagaren i området och kan utveckla området på ett bra sätt. Detta gör att vi kan fokusera ännu mer på vår satsning inom bostäder, säger Jean Uckardas, Weda Fastigheter.

– Vi är glada över möjligheten att få bistå Weda Fastigheter i denna försäljning och det är spännande för Colliers att vara en del av den fortsatta exploateringen utav Arlanda och dess närområde, säger Kristoffer Björnfot Nyman, Associate Director Capital Markets Colliers. 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se