Colliers rådgivare åt Fastator
Foto: Pixabay

Colliers rådgivare åt Fastator

Transaktion

20 november 2018

De sålda fastigheterna omfattar 34 000 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 24,5 miljoner kronor per år.

Colliers International har agerat rådgivare åt Fastator AB i en transaktion där Amasten Fastighets AB via dotterbolag tecknat avtal om att sälja tolv kommersiella fastigheter. Köpare är Offentliga Hus AB samt Fastator AB. Transaktionerna är ovillkorade och sker i bolagsform och baseras på underliggande fastighetsvärde om 238,6 miljoner kronor, vilket är i nivå med rådande värdering. Amasten frånträder fastigheterna under första kvartalet 2019.

Försäljningen omfattar tre samhällsfastigheter i Timrå till Offentliga Hus och nio kommersiella fastigheter i Skåne och Karlskoga till Fastator AB. 

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se