Colliers rådgivare åt byggjätten
Foto: Colliers International

Colliers rådgivare åt byggjätten

Uthyrning

30 oktober 2018

Colliers International har varit Beijers rådgivare vid två separata försäljningar i Borås och Alingsås.

I Borås säljer Beijer fastigheterna Balsampoppeln 4 och Vägtornet 5 som är belägna i Gässlösa. Området är ett av de mest prioriterade utvecklingsområdena i kommunen och ligger strax söder om de centrala delarna, utmed Viskan. Fastigheterna har en total uthyrbar area om ca 4 900 kvadratmeter och en tomtareal om ca 9 100 kvadratmeter. Fastigheterna säljes i princip tomställda och köpare är Järngrinden och Tornstaden genom ett nybildat Joint Venture-bolag. Tillträde sker 1/11 2018.

I Alingsås säljer Beijer fastigheten Spaden 5 som är belägen i Kristineholm. Fastigheten som har en uthyrbar area om ca 3 600 kvadratmeter säljes tomställd och köpare är Börjessons Bil i Alingsås. Tillträde skedde 19/9 2018.

- Beijer har lämnat två anläggningar för nya filialer på respektive ort och vi är glada att med vår lokala kunskap om respektive marknad kunna hjälpa till med lösningar för de vakanta fastigheterna, säger Joachim Svedberg, Regional and Capital Markets Director, Colliers.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se