Colliers: Ny rapport om marknaden efter pandemin
Det traditionella synsättet om att strategin för kommersiella lokaler huvudsakligen kretsar kring läget gäller inte längre i samma utsträckning, enligt Colliers nya rapport.

Colliers: Ny rapport om marknaden efter pandemin

Analys

1 december 2021

Colliers släpper en rapport om fastighetsbranschens framtid och pekar ut sex tydliga nyckeltrender.

Under de senaste två åren har alla blivit mer vana vid att hantera förändringar, inte minst de verksamma inom fastighetsbranschen. Genom att påskynda den pågående transformationen av arbetsmiljön har pandemin i grunden förändrat hur hyresgäster och fastighetsägare ser på fastigheter.

I Colliers rapport, "CRE - Our industry today, tomorrow and beyond", guidas fastighetsägare, utvecklare och hyresgäster genom det kommersiella fastighetslandskapet som växer fram efter pandemin.

Rapportens syfte är att säkerställa att fastigheter och lokaler inte bara är ett "utrymme" eller en försumbar kostnad, utan en verklig affärsmöjlighet.

I rapporten har över 30 experter verksamma inom Occupier Services Colliers EMEA, gjort djupgående analyser avseende alltifrån framtidens kontor, digitalisering i fastighetsbranschen, AI’s påverkan på avtalsförvaltning till frågor relaterade till hur man bygger framtidens bästa arbetsplats.

Sex nyckeltrender

 

Sammanfattningsvis har Colliers identifierat sex nyckeltrender, nödvändiga för att uppnå framgång i framtidens kommersiella fastighetslandskap:

*Framtidens arbetssätt

*Aktivt arbete för hållbarhet och mångfald

*Framtidens kontor

*Nya tekniska lösningar

*Investeringar och portföljhantering

*Nyttan av partnerskap

Colliers belyser det faktum att samtliga områden i rapporten spelar en viktig roll och kommer sannolikt ha stor påverkan på organisationers produktivitet och arbetssätt framöver.

Det traditionella synsättet om att strategin för kommersiella lokaler huvudsakligen kretsar kring läget gäller inte längre i samma utsträckning.

De identifierade områdena i rapporten har istället tillsammans en viktig del i förväntad strategi för Corporate Real Estate och hyresgäster framgent.

– Kommande år kommer vi uppleva en förändringstakt och förnyelse inom organisationer som vi tidigare inte upplevt. Vi på Colliers tror på att ta chansen att utmana tidigare strukturer samt definiera kommande behov för att kunna dra nytta av förändringsvågen i efterdyningarna av pandemin. Vi hoppas att vår rapport kan utgöra en guide men också bidra till inspiration kring ämnen som är viktiga för hyresgäster att bejaka. Det är vitalt att säkerställa att företagets strategi för Corporate Real Estate responderar med behovet idag, imorgon och framöver, säger Martin Lindgren, Head of Agency Colliers Sverige.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se