Colliers: Brist på logistikobjekt och tänkbara fyndlägen inom hotell

Colliers: Brist på logistikobjekt och tänkbara fyndlägen inom hotell

Analys

10 november 2020

– 2020 blir ett toppår för fastighetsbranschen trots Corona-pandemin. Det är extremt hårt tryck för bostäder och här spelar investeringsstödet en oerhört viktig roll. Även inom samhällsfastigheter slåss investerarna om objekten och yielderna kan sjunka något med bibehållet intresse. Inom det heta logistiksegmentet råder brist på attraktiva objekt och inom det plågade hotellsegmentet kan det dyka upp fyndlägen. Så sammanfattar Joachim Svedberg, Acting Head of Capital Markets på Colliers nuläget med en dryg månad kvar till årsskiftet.

– Givet det som skett i vår omvärld med Corona-pandemin går fastighetsbranschen som helhet starkt. Både sett till transaktioner och omsättning, och även på uthyrningsmarkanden till viss del, säger Joachim Svedberg.

Han menar att det internationella intresset för svenska fastigheter fortsätteratt vara stort. Sverige har en bra underliggande ekonomi och är erbjuder trygga investeringar.

– Branschen har i stort hanterat Corona-krisen väl. Fastigheter ger i allmänhet en fortsatt god avkastning och det finns mycket pengar allokerade till fastigheter.

Joachim Svedberg framhåller att det är ett extremt hårt tryck på bostäder – en trygg produkt, särskilt hyresrätter.

– Här spelar investeringsstödet en oerhört viktig roll, främst i regionstäderna.

Även inom samhällsfastigheter slåss investerarna om objekten konstaterar Joachim Svedberg.

– Men detta segment börjar bli genomlyst. Fast här kan yielderna fortsätta sjunka något med bibehållet intresse, det finns utrymme kvar.

Logistik är ju ytterligare ett segment som varit hett de senaste åren och fortfarande är det. Här kan menar Joachim Svedberg att man kan se en ny fas.

– Det finns nu en brist på riktigt moderna logistikfastigheter vilket hämmar omsättningsökningen. Och vissa investerare skördar nu frukterna innan det är dags att sälja vidare.

– Här behövs nyproduktion och det är en hel del i pipeline nästa år. Så kommer dessa projekt igång lär nog omsättningen ta fart på nytt.

Inom industrifastigheter ser Joachim Svedberg en blandad bild.

– Många förväntade sig samma utveckling här som inom logistik men så har det inte blivit. Det är ju stor skillnad på produkterna.

Hotell är ett mycket plågat segment med få transaktioner, men Joachim Svedberg kan se möjlighet till fyndlägen.

– Den andra Corona-vågen slår hårt mot hotell. Det lär nog dröja ett bra tag innan vi ser en återhämtning. Kanske kommer en del objekt ut till försäljning p.g.a. konkurser. Corona-utvecklingen avgör ju när fler börjar resa mer, och det avgör i sin tur utvecklingen inom hotell. Det kan finnas fyndlägen för köp för de som har kapital, kan få bankerna med sig och har uthållighet.

Inom handel tycker Joachim Svedberg att läget är det mycket blandat.

– Livsmedel går starkt liksom vissa bigbox-etableringar som t.ex. Dollarstore och byggmaterialhandel. Men framförallt handel och restauranger i citylägen och köpcentrum har tagit mycket stryk.

– Man kan se att den utarmning av stadskärnor som redan pågått länge som följd av externa etableringar och e-handel tar ytterligare fart, och nu går vidare till många köpcentrum.

Kontor har förstås också drabbats av Corona med problem vad gäller uthyrning.

– Men kontor och mötesplatser för arbete kommer att behövas. Jag tror på kontorens framtid och definitivt som investeringsobjekt. Vi kommer dock säkert att se förändringar i riktning mot mer flexibla kontorskoncept, och kanske Corona-pandemin påskyndar denna utveckling, säger Joachim Svedberg.

Den starka utvecklingen i regionstäder är också en trend som är tydlig, menar Joachim Svedberg:

– Vi ser också att mer investeringskapital går till fastighetsmarknader i regionstäder. Alla har inte råd att köpa i de tre storstäderna, och här finns inte obegränsat med intressanta objekt. Många regionstäder har god tillväxt och inflyttning och intressanta utvecklingsprojekt.

Joachim Svedberg ger en eloge till branschen i stort vad gäller att klara utmaningar i och med pandemin.

– Branschen har under pandemin visat att man snabbt kan hantera utmaningar och ställa om. Vakanta stora handelslokaler har gjorts om till lager. Gallerior har försökt öka andelen dagligvaruhandel och service för att locka fler besökare.

– Aktörerna på fastighetsmarknaden fokuserar just nu främst på kassaflöde och objekt inom hyresbostäder och samhällsfastigheter. Corona-utvecklingen avgör mycket framåt – inte minst inom handel och hotell. Men ser någon bra lägen och vågar göra investeringar kan det snabbt dra med andra. Vi har ett spännande halvår framför oss!

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se