Colabitoil Fastigheter tecknar nytt hyresavtal Foto: Pixabay

Colabitoil Fastigheter tecknar nytt hyresavtal

Uthyrning

8 augusti 2018

Colabitoil tecknar nytt hyresavtal med RACE-CAP AB, som därmed ersätter avtalet med Block Trade Technology Ltd.

Colabitoils fastighetsdotterbolag, Colabitoil Fastigheter AB, har 1 augusti tecknat ett nytt hyresavtal med RACE-CAP AB. Med samma villkor ersätts därmed Block Trade Technology Ltd som hyresgäst.

RACE-CAP är ett Amerikanskt multinationellt teknikföretag med huvudkontor i New York och Zürich som utvecklar och säljer hårdvaru- och mjukvarulösningar för blockchain- och datorindustrin.

- Sverige är viktigt för affärsutveckling av REACE-CAP internationellt sett, och Norrsundet är vårt första hub för att bygga moderna och effektiva datacenter. RACE-CAP har redan initierat planering av byggnation för att bygga flera hub i Sverige inom en snar framtid, säger Nick Toscano Operations Director för RACE-CAP.

Colabitoil Fastigheter AB har beslutat att häva hyresavtalet med hyresgästen Block Trade Technology Ltd, eftersom företaget inte uppfyllde sina åtaganden i enlighet med avtalet, som offentliggjordes den 15 februari 2018. Byte av hyresgäst har en mindre inverkan på årets resultat för Colabitoil.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se