Citycon inviger Kistadagen
Bild: Citycon

Citycon inviger Kistadagen

Stadsutveckling

23 november 2022

Igår gick första upplagan av Kistadagen av stapeln, anordnad av Citycon i Kista Galleria. Den nya samverkanssatsningen – ett forum för rundabordssamtal med fastighetsägare och politiker – syftar till att två gånger om året samla Kistas alla utvecklingsaktörer

– Kista är en prioriterad del i stadens stadsplanering. Flera tusen bostäder kommer byggas de kommande åren. Det bidrar till att skapa nya kopplingar till omkringliggande områden – vilket är positivt både för nuvarande och kommande kistabor såväl som för företagen i området. Det är därför glädjande att många vill vara med och utveckla Kista, säger Jan Valeskog, socialdemokratiskt stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.

Under gårdagen välkomnade Citycon ett sextiotal representanter för Kistas utveckling till premiären av Kistadagen. Utöver Citycon fanns stads- och fastighetsutvecklare som ByggVesta, Kista Parkstad, Corem, Castellum, och Vasakronan på plats. Därtill deltog även Stockholms stad, samt näringslivs- och akademirepresentanter från IBM och KTH.

Dagen bjöd på panelsamtal och diskussion kring fyra olika teman: Kistas rykte och dess påverkan på investerarviljan, utvecklingen av busstorget, aktuella stadsomvandlingsprojekt samt främjandet av innovation. Invigde gjorde Jan Valeskog, socialdemokratiskt stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholm.

– Det känns fantastiskt att den första Kistadagen nu ägt rum, och att intresset varit så stort. Vi är många aktörer som tror och satsar på Kista. Det är bra, men för att säkerställa synergieffekter och en samordnad agenda krävs att vi krokar arm. På så sätt kan Kista utvecklas i den riktning vi alla vill – till en mer attraktiv, trygg och levande stadsdel, säger Veronica Palmgren, stadsutvecklingsdirektör på Citycon.

En av programpunkterna var omvandlingen av busstorget, som utgör ett gemensamt utvecklingsprojekt för Citycon, staden och regionen. Att göra busstorget till en tryggare knutpunkt kommer ge stora positiva effekter för hela Kista, menar Citycon.

– Redan nu bedrivs ett viktigt trygghetsarbete i Kista, men tillsammans kan vi ta ytterligare steg. Busstorget är ett exempel på en plats i stort behov av upprustning, och en plats alla berörs av – därför känns det viktigt att i och med Kistadagen kunna ta in fler perspektiv. Om vi kan få bort Kistas otrygghetsstämpel kan vi också öka etablerings- och investeringsintresset här, säger Niko Paleovrachas, affärsområdeschef Kista Galleria på Citycon.

För att samverkanssatsningen ska leva vidare och ge effekt över tid är planen att Kistadagen ska hållas en gång per halvår, varje gång med en ny arrangör. Gårdagen avslutades med att Citycon lämnade över facklan till Kista Parkstad, som blir arrangör för nästkommande upplaga.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se