Christian Roos till Corems styrelse Christian Roos, Director Business development & Technology på E.ON, föreslås som ny styrelseledamot i Corem.

Christian Roos till Corems styrelse

Personnytt

29 mars 2022

Corems valberedning föreslår att styrelsen utökas med en person. Till nyval föreslås Christian Roos.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska utökas från fem till sex ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Patrik Essehorn (ordförande), Christina Tillman, Fredrik Rapp, Katarina Klingspor och Magnus Uggla samt nyval av Christian Roos. 

Christian Roos är Director Business development & Technology på E.ON. Han är även styrelseledamot i Coromatic Group och Täby Fjärrvärme.

Han har en lång karriär inom E.ON och tidigare Sydkraft. Har har tidigare varit styrleseledamot i E.ON Agile Nordic och OurGreencar.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se