Christian Fredrixon ny Investment & Business Development Director på ICA Fastigheter Christian tillträder tjänsten den 9 september. Bild: ICA Butik, ICA Fastigheter

Christian Fredrixon ny Investment & Business Development Director på ICA Fastigheter

Personnytt

23 augusti 2013

Christian Fredrixon tillträder tjänsten som Investment & Business Development Director på ICA Fastigheter AB. Christian efterträder Sorin Valdman som slutade på ICA under våren och kommer som närmast från Catella Corporate Finance.

Christian Fredrixon tillträder tjänsten som Investment & Business Development Director på ICA Fastigheter AB. Christian efterträder Sorin Valdman som slutade på ICA under våren. 

Christian kommer närmast från Catella Corporate Finance, där han idag är Partner och arbetar med fastighetsrelaterad finansiell rådgivning. Christian har mer än 10 års erfarenhet av nordiska fastighetsaffärer via Catella och via en tidigare bakgrund från Londonbaserade fastighetsbolag och bank.

För mer informationom fastighetsvärdering och finansiell information, se konferens om fastighetsvärdering och finansiell rapportering, den 3 September i Stockholm.
   
"För att utveckla ICA Fastigheters verksamhet vidare har tjänsten breddats från fokus på fastighetstransaktioner till att även innefatta affärsutveckling. Med Christians breda bakgrund och kompetens kan vi tillsammans utveckla vår affär ytterligare och fullfölja vår nya strategi", säger Lena Boberg,  VD ICA Fastigheter AB i pressmeddelande. 

Skribent

Martin Gejrot
mg@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande ICA Fastigheter, 

För övrig information, kontakta:  

Lena Boberg CEO ICA Fastigheter, Tel: 021-19 36 68, Email: lena.bober@ica.se

Emma Johansson Communication ICA Fastigheter, Tel: 021-19 36 72, Email: emma.johansson@ica.se