Christer Gardell blir storägare i Mofast – I och med förvärvet passerar Mofast två miljarder i fastighetsvärde, konstaterar Mathias Bjerkelius, VD i Mofast.

Christer Gardell blir storägare i Mofast

Transaktion

9 juni 2021

Mälardalens Omsorgsfastigheter (Mofast) köper fyra fastigheter av ett bolag som ägs av finansmannen Christer Gardell. Betalningen görs med aktier vilket innebär att Gardell till tredje största ägare i Mofast.

Affären med Gardell ingår i ett omfattande förvärv där Mofast köper bostadsfastigheter i Uppsala och Örebro till ett överenskommet värde om 265 miljoner kronor via en riktad nyemission. Emissionskursen har satts till 99,44 kronor per aktie, vilket är genomsnittskursen under de sista fem bankdagarna före avtalets ingående. 

Mofast gör förvärvet via ett dotterbolag. Köpet omfattar samtliga andelar i Ivarbo i Svealand Kommanditbolag med fastigheterna Luthagen 48:1 och 49:2 i centrala Uppsala samt Hampan 1 och 15 i centrala Örebro.

Fastigheterna är utpräglade flerbostadsfastigheter med mindre inslag av omsorgslokaler. De omfattar en total yta om 9 088 kvadratmeter med ett driftnetto om cirkaa 8,9 miljoner kronor per år.

Gardell blir tredje störta ägare i Mofast

Förvärvet sker genom att större delen av likviden erläggs genom en riktad nyemission. Säljarna är i huvudsak Anders Ivarsson Aktiebolag som ägs av familjen Ivarsson som är stora fastighetsägare i Örebro och Södertälje och sedan tidigare aktieägare i Mofast.

Säljare är även RPlim Fastighets AB, och indirekt dess ägare Christer Gardell, som efter transaktionen kommer vara Mofast tredje största ägare med en ägarandel om cirka sju procent.

Anders Ivarsson Aktiebolag äger efter transaktionen cirka tio procent av bolaget.

– Vi tror på Mofast och deras strategi och ser långsiktigt på ägandet i bolaget, säger Lars Gunnar Schultz ordförande i RPlim Fastighets AB i en kommentar.

Nya ägaren får styrelsepost

I och med förvärvet kommer Mofast majoritetsägare även att erbjuda RPlim Fastighets AB en styrelseplats vid nästa årsstämma och fram till dess en adjungerad styrelseplats. Platsen kommer tills vidare att intas av Malcolm Lidbeck.

Han inledde sin karriär på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och har därefter lång erfarenhet från aktivt arbete i flertalet företag, såsom Filippa K och Acne Group där han var delägare och styrelseledamot. Malcolm Lidbeck är för närvarande i ledningsgruppen på Synsam Group.

– Jag ser fram emot att vara med på Mofast resa och hoppas kunna bidra med min bakgrund från snabbväxande konsumentinriktade företag, säger Malcolm i en kommentar.

"Affären ett kvitto på att vi är på rätt väg"

 Mofast ska enligt plan tillträda de färvärvade fastigheterna den 30 september 2021.

– Vi är nöjda med förvärvet av fastigheterna och dess centrala läge i Uppsala och Örebro. I och med förvärvet passerar Mofast två miljarder i fastighetsvärde. Vi har identifierat möjligheter till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt utveckling av nya lägenheter i samtliga fastigheter. Framtagandet av dom dolda värdena kommer påbörjas i samband med tillträdet i september. Med förvärvet ökar andelen bostäder i Mofast portfölj vilket driver den långsiktiga strategin om tillväxt samt den beslutade portföljstrategin. Att familjen Ivarsson och RPlim Fastighets AB väljer att öka sitt innehav i Mofast via denna affär ser vi som ett kvitto på att bolaget är på rätt väg och att dom ser långsiktigt på sitt engagemang och ägande i bolaget, säger Mathias Bjerkelius, VD i Mofast.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se