Chris Österlund: "Fotfästen under en pandemi"

Chris Österlund: "Fotfästen under en pandemi"

Krönika

24 juli 2020

Jag är övertygad om att det går att vända områden och att det arbetet måste ske i samarbeten med andra. 

Jag glömmer aldrig Karin på Domus i Tumba. Jag gick tvåan på gymnasiet, ett gränsland mellan tonåring och ung vuxen, och underbara Karin introducerade mig till arbetslivet. Lön, ansvar, personlig utveckling. Det var ett första fotfäste in i yrkeslivet och ett avstamp till en rad val i livet som gör att jag är den jag är idag.

Nu är Sverige i ett helt annat läge, affärer och andra arbetsgivare förlorar intäkter på grund av Covid19 och de restriktioner som råder för att hindra smittspridning. Restriktionerna är viktiga för liv och hälsa, men annat går förlorat i dess spår.

Jag tänker på alla unga som idag har svårt att få sommarjobb, blir av med sin timanställning och vikariat eller som inte klarar av att ta till sig gymnasiets kurser på distans. Framtidens karta ritas ständigt om, allt är osäkert, och människor som var på väg åt rätt håll, riskerar att välja fel väg i livet. En del av dem riskerar att välja en kriminell livsstil, snabba pengar och en falsk lojalitet från så kallade ”vänner”. Den risken är särskilt stor i de områden som kallas för särskilt utsatta.

Många av Botkyrkabyggens bostäder finns i områden som Polisen bedömt som särskilt prioriterade. Här finns arbetslöshet, låga skolbetyg, kriminalitet. Men det finns också många goda krafter som arbetar för att det destruktiva inte ska vara det som präglar områdena. De krafterna, den kompetensen och viljan, är viktigare än någonsin när pandemin slagit sönder många människors vardag.

Jag är övertygad om att det går att vända områden och att det arbetet måste ske i samarbeten med andra. Botkyrkabyggen arbetar mycket med social hållbarhet och i vår har vi ytterligare stärkt det arbetet och sätter extra fokus på unga vuxna. Avtal med The Good Talents och Changers Hub gör det möjligt att erbjuda unga vuxna i områden som till exempel Alby och Fittja att vara delaktiga i platsutvecklingen, att ta del av program i ledarskap och socialt entreprenörskap och att öka sin digitala kompetens. Vi lyfter även fram lokala förebilder och gör det möjligt för unga och etablerade aktörer inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor att mötas och utbyta erfarenheter. Allt detta är viktiga avstamp för nya och sunda livsval.

Det är en förmån att vara VD för ett allmännyttigt bostadsbolag som samarbetar med kunniga organisationer. Det Botkyrkabyggen gör i våra samarbeten för unga vuxna, det är en social investering som på sikt kommer att stärka fastigheternas marknadsvärden. När unga får framtidstro och kraft att själva bidra till en positiv samhällsutveckling, skapar det ringar på vattnet på ett sätt som också sträcker sig längre än ett enskilt bostadsbolags ekonomi. När fler bolag ser att det går att vända områden till det bättre, ser de också möjligheterna att investera där, bygga nytt och satsa på det lokala näringslivet. Fler unga får då nya fotfästen, fler ser att det finns en framtid.

Men det Botkyrkabyggen gör med våra samarbeten, det är också en medmänsklig handling. Det är något som konkret visar att vi är en samhällsbyggare i dess bredaste och bästa bemärkelse. Vi är ett bolag som gör vad vi kan för att uppnå FN:s Agenda 2030 och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen – även under en pandemi.

Av Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se