Certifieras enligt ny standard Foto: Tornstaden

Certifieras enligt ny standard

Stadsutveckling

14 mars 2019

Som ett av de första bolagen i branschen har Tornstaden certifierats enligt den nya standarden inom Arbetsmiljö. 

"Implementeringen är god, ledning och personal är mycket engagerade och det är utan tvekan att företaget bedriver ett proaktivt arbete med arbetsmiljöfrågor", enligt rapporten från de externa revisorerna.

Lotta Björkman är KMA-ansvarig på Tornstaden och ansvarar för dessa områden. Genom flera arbetsplatsbesök och en grundlig genomgång med Lotta fastställdes att ledningssystemet och vår verksamhet helt uppfyller kraven för certifiering av de tre delarna.

- Arbetet och certifieringen har ett stort värde för våra kunder och medarbetare, det ger oss samtidigt ett bra stöd för att driva verksamheten mot våra mål på ett hållbart och effektivt sätt, säger Lotta Björkman.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se