Cernera tillträder ny fastighet i Borås

Cernera tillträder ny fastighet i Borås

Transaktion

6 december 2022

Tidigare i år meddelade Cernera Fastigheter förvärvet av fastigheten Raklinjen 2. Transaktionerna har nu slutförts och Cernera har tillträtt fastigheten.

Fastigheten, strategiskt belägen i Brämhult utmed riksväg 40, har nära 8 000 kvadratmeter uthyrbar yta i form av lager-, industri- samt kontorslokaler. Området har haft en positiv utveckling de senaste åren. Närliggande finns bland annat kontor, sällanköpshandel, träning och matbutiker.

Cernera kommer inom kort att påbörja arbetet med att med att lyfta fastighetens attraktionskraft genom exempelvis dess exteriör och energieffektivitet.

– Vi tror på potentialen i den här fastigheten, inte minst med det fina läget och områdets nya karaktär, säger Lars Angwald vd Cernera.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se