Cementa förbereder kvotering av cement Osäkerheten kring brytningstillståndet i Slite gör nu att Cementa förvarnar om en eventuell kvotering av cement till sina kunder med start i december.

Cementa förbereder kvotering av cement

Ekonomi

22 oktober 2021

Cementa förvarnar nu kunderna om att cement kan komma att kvoteras utifrån tillgängliga totalvolymer, vecka för vecka, med eventuell start i december.

Det är i dagsläget mycket osäkert om Slitefabriken kommer att ha nödvändiga tillstånd och godkännanden på plats för fortsatt full produktion efter det att nuvarande brytningstillstånd upphör att gälla den 31 oktober 2021.

– Vi förbereder oss på ett scenario där vi lägger samman all tillgänglig cement från våra två produktionsenheter i Slite och Skövde samt tillgängliga importvolymer, och möjliggör för kunderna att köpa en andel av sitt behov vid någon av de fem utvalda terminalerna som bibehålls i drift. Resterande tolv terminaler i landet kommer inte att vara i drift, säger Magnus Ohlsson, VD och marknadsdirektör på Cementa.

Kvoteringen kommer att baseras på kundernas beställda cementvolymer de senaste 36 månaderna, med hänsyn tagen till om det skett signifikanta volymförändringar under perioden.

I slutet av september beslutade riksdagen om den lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om kalkstensbrytning som bygger på ett redan miljöprövat och godkänt tillstånd.

Cementas ansökan om ett akut tillstånd skickades in den 21 september 2021 och behandlas nu av regeringen enligt gällande EU-lagstiftning och svensk rätt.

Ett meddelat tillstånd möjliggör att upprätthålla verksamheten och cementleveranserna i Sverige under den tid det tar att få ett nytt och mer långsiktigt tillstånd på plats.

– Utifrån det vi vet idag så kommer vi behöva ett godkännande från regeringen senast omkring den 15 november för att undvika att det uppstår en brist på cement till det intensiva byggandet i Sverige, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter i Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se