CBRE storköper av Magnolia

CBRE storköper av Magnolia

Transaktion

13 januari 2021

Magnolia har sålt 200 hyresbostäder i stadsdelen Västra Ursvik i Sundbyberg till CBRE Global Investors.

Projektet omfattar cirka 12 500 kvm BTA för bostäder samt cirka 300 kvm BTA lokaler och 73 garageplatser. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 588 mkr.

Försäljningen avser fastigheten Sundbyberg 2:185 och sker genom bolagsaffär. Projektet är Magnolia Bostads första försäljning till CBRE Global Investors och totalentreprenad är tecknad med Mecon Bygg AB.

Projektet i Västra Ursvik har lagakraftvunnen detaljplan och ligger inom detaljplanen Torget med direkt närhet till kommande dragning av tvärbanan. Husen är ritade av Lindberg Stenberg Arkitekter. Byggnation beräknas påbörjas under slutet av första kvartalet 2021 och inflyttning är beräknad till sommaren 2023. Vinstavräkning sker i det fjärde kvartalet 2020. Efter försäljning och frånträde av projektet har Magnolia Bostad ett projektledningsavtal med köparen som löper fram till inflyttning.

– Detta är vårt andra projekt inom detaljplanen Torget och vi ser fram emot att produktionsstarta båda i närtid och vara med och utveckla kommande Ursviks Torg. Vi är också glada över att ha fått inleda ett samarbete med CBRE Global Investors, säger Björn Bergman, Regionchef Öst.

Wigge & Partners har agerat legala rådgivare till Magnolia Bostad.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se