CBRE Global Investors köper av Aros för 850 mkr – Mot bakgrund av att investeringsmarknaden för hyresrättsfastigheter är stark kan vi genomföra denna för oss väldigt attraktiva affär, säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad.

CBRE Global Investors köper av Aros för 850 mkr

Transaktion

12 juli 2021

Aros Bostad ingår avtal med CBRE Global Invsetors om försäljning av två bostadsutvecklingsprojekt för 850 miljoner kronor.

Projekten utgör första etappen av området Viggby Ängar i Täby respektive tredje etappen av O2 Orminge i Nacka.

CBRE Global Investors gör förvärvet på uppdrag av en paneuropeisk fond.

Utvecklingsprojektet Viggby Ängar i Täby, som genomförs i egen regi, omfattar fyra etapper med totalt 247 bostäder. Den första etappen omfattar en byggnad med 102 lägenheter, vilken är under produktion med beräknat färdigställande under 2023. Avyttringen av den första etappen möjliggör att försäljningen och produktionen av bostadsrätter i den andra etappen kan tidigareläggas.

O2 Orminge i Nacka omfattar tre etapper med totalt 268 lägenheter, vilka genomförs i fonden Aros Bostad IV. Den första etappen är färdigställd samt slutsåld och den andra etappen närmar sig färdigställande. Den tredje och sista etappen, som nu säljs, omfattar fyra byggnader om 105 lägenheter. Produktionsstarten är planerad till slutet av 2021 och beräknat färdigställande till början av 2023. I och med försäljningen av tredje etappen kan Aros Bostad fullborda det nya bostadsområdet.

– Mot bakgrund av att investeringsmarknaden för hyresrättsfastigheter är stark kan vi genomföra denna för oss väldigt attraktiva affär, där vi i ett tidigt skede kan säkerställa utlovad avkastning och samtidigt ha kontroll över kvaliteten i genomförandet för båda projekten. Att kunna agera snabbt och stabilt på möjligheter som erbjuds i marknaden är en av Aros Bostads främsta styrkor, säger Magnus Andersson, VD Aros Bostad.

Fastigheterna tillträds av köparen vid färdigställande, då de även redovisas som avyttrade enligt IFRS. Säljarens rådgivare är Skierfe Advokatfirma och Tango.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se