Catenas succémåndag – aktien stiger

Catenas succémåndag – aktien stiger

Ekonomi

23 februari 2021

Förvärv för 815 miljoner kronor, höjd riktkurs från tunga analytiker och 2,38 procent upp för aktien. Det blev en måndag med drag i för Catena.

I samband med kvartalsrapporten i fredags sa Catenas VD Jörgen Eriksson att det goda resultatet ger bolaget finansiell kapacitet för framtida tillväxt. Och redan på måndagen slog alltså Catena till med ett förvärv på 815 miljoner kronor.

Förvärvet omfattar sex logistikfastigheter och säljare är det danska företaget H5 Properties A/S. Fastigheterna förvärvas genom bolagsköp och köpeskillingen kommer delvis att betalas via nyemitterade Catena-aktier.

Fem av fastigheterna ligger i Danmark och en fastighet i Borås. Driftsöverskottet för samtliga fastigheter beräknas uppgå till cirka 45 miljoner kronor. Totalt omfattar förvärvet en uthyrningsbar yta om cirka 93 270 kvadratmeter, ett hyresvärde om drygt 49 miljoner kronor och en kvarvarande genomsnittlig hyresavtalstid som överstiger tio år.

Största hyresgästerna i de danska fastigheterna är den internationella speditören NTG Nordic Transport Group A/S och logistikföretaget H. Daugard A/S. De hyr 79 procent av den totala ytan i de danska fastigheterna. I den svenska fastigheten är modeföretaget Gina Tricot hyresgäst. På fastigheterna finns även byggrätter om totalt cirka 40 000 kvadratmeter som ger möjligheter till framtida expansion.

– Catena ser stor potential i Danmark och med detta förvärv tar vi ytterligare position på den skandinaviska logistikfastighetsmarknaden. Det handlar om en attraktiv fastighetsportfölj med stabila hyresgäster och effektiva anläggningar på bra lägen som väl matchar Catenas befintliga nät av logistikfastigheter, säger Jörgen Eriksson, VD på Catena.

"Catena står stadigt"

Jörgen Eriksson, som tillträdde VD-posten i Catena den 1 november 2020, förutskickade en offensiv förvärvsperiod när han presenterade bolagets kvartalsrapport i fredags.

– Totalt sett ger Catenas starka balansräkning, de stabila kassaflödena och den positiva värdeökningen en finansiell kapacitet som möjliggör framtida tillväxt, sa Jörgen Eriksson som menade att kvartals- och årsrapporten visar att Catena står stadigt.

Catenas hyresintäkter för Q4 2020 uppgick till 326,4 miljoner kronor, en ökning med 9,6 procent jämfört med samma period 2019.

Driftnettot uppgick blev 250,7 miljoner kronor - 13,5 procent plus mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 176,1 miljoner kronor, vilket är 18,3 procent upp jämfört samma period 2019.

Resultatet steg till 905 miljoner kronor jämfört med 461 miljoner kronor i Q4 2019.

Och resultatet efter skatt blev 722 miljoner kronor, en ökning med 94,1 procent mot föregående år.

Catenas styrelse föreslår en höjd aktieutdelning om 7,5 kronor. För 2019 var utdelningen 6,5 kronor.

Identifierar framtidens logistikpositioner

Med sin inriktning på logistik har pandemin inte påverkat Catena nämnvärt i negativ riktning. Snarare har den ökade e-handeln stärkt bolaget.

– Corona-pandemin har inneburit utmaningar i vardagen för Catena men också nya affärsmöjligheter och ett växande intresse för logistikfastigheter, konstaterar Jörgen Eriksson.

Han menar att Catena har en uttalad förmåga att analysera transport- och logistikutvecklingen och skaffa fastigheter och mark i strategiska positioner.

Just nu följer Catena med intresse byggstarten för tunneln vid Fehrmen Bält och hoppas på en fast förbindelse mellan Helsinborg och Helsingör.

– Allt vårt arbete sker i riktning mot vår vision att länka Skandinaviens godsflöden. Att bygget av den dansk-tyska tunneln vid Fehmarn Bält har inletts och att Sverige och Danmark nu analyserar den fasta förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, som många med oss förespråkar, ser vi som mycket positivt. Det är två viktiga insatser för att säkerställa framtida kapacitet och koppla samman viktiga flöden, menar Jörgen Eriksson.

– I ett komplext och föränderligt logistiknätverk är det avgörande att kunna identifiera framtidens logistikpositioner och Catenas nät av fastigheter följer viktiga transportleder och större befolkningscentra.

"Stort framtidsvärde i markreserv"

Jörgen Eriksson menar att det ligger ett stort framtidsvärde i Catenas befintliga och omfattande markreserv.

– Catenas potentiella markreserv om fem miljoner kvadratmeter och de egna projekten visar att vi vet vad vi gör. Just nu är det vid Stockholm Syd som detaljplaneprocessen har kommit längst. På området där vi har 450 000 kvadratmeter mark vill vi skapa ett modernt och hållbart nav för att hantera Stockholms och Mälardalens varuflöden. I Göteborgsregionen har vi stora förhoppningar på utvecklingen av det expansiva området kring Landvetter och i södra Sverige satsar vi bland annat på att fortsätta utveckla Logistikposition Sunnanå.

Catena ser också en stor potential i stadsnära logistik, så kallad last mile-logistik.

– Parallellt med större logistikkluster utvecklar Catena även mindre markområden för morgondagens kritiska citylogistik. Ett exempel på det är Lodgatan i Östra hamnen i Malmö – ett läge som är optimalt för stadsnära leveranser, säger Jörgen Eriksson.

Höjda riktkurser och uppåt på börsen

Catenas kvartalsrapport och måndagens storaffär har tagits emot väl.

Analytikerna DNB, Kepler Cheuvreux och Pareto höjer Catenas riktkurs.

DNB höjer riktkursen till 380 kronor (360) och upprepar behåll. Och Kepler Cheuvreux höjer till 413 kronor (410) och upprepar också behåll.

Pareto menar dock att Catenas siffror inte var tillräckligt starka för att motivera en fortsatt köprekommendation, och ändrar därför till behåll, men med höjd riktkurs till 397 kronor (389).

På stockholmsbörsen steg Catena-aktien under måndagen med 2,38 procent och stängde på 387 kronor.

Sammantaget en hygglig dag på jobbet för nye VD:n Jörgen Eriksson.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se