Catenas första gröna emission genomförd Catenas första gröna emission omfattar gröna obligationslån om 1,4 miljarder kronor.

Catenas första gröna emission genomförd

Ekonomi

10 juni 2021

Catena har framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationer.

Catena har, inom ramen för det MTN-program som etablerats i maj 2021, emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationslån om totalt 1,4 miljarder med en löptid om fyra år.

Obligationslånen fördelar sig på ett fast lån uppgående till 450 MSEK med räntevillkor MS +1,35 procent och ett rörligt lån uppgående till 950 MSEK med räntevillkor 3-månaders STIBOR +1,35 procent.

Båda lånen har en löptid om fyra år med slutförfall den 16 juni 2025. Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Catenas gröna ramverk.

– Det känns mycket positivt att vi nu genomför en första emission inom Catenas nyligen etablerade MTN-program och att vi dessutom kan konstatera ett stort intresse för att investera i våra gröna obligationer, säger Peter Andersson, Finanschef på Catena.

Swedbank, SEB och Danske Bank har varit finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen, medan Glimstedt har varit legal rådgivare.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se