Catena stoppar affär efter corona

Catena stoppar affär efter corona

Transaktion

3 april 2020

Givet förändrade marknadsförutsättningar har Catena AB och Coop Logistik AB enats om att inte fullfölja den avsiktsförklaring som tidigare upprättats mellan parterna.

Avsiktsförklaringen mellan Catena AB och Coop Logistik AB omfattade förvärv av del av fastigheten Aspestahult 1:1 i Eskilstuna samt nybyggnation av ett cirka 105 000 kvm stort automatiserat lager.

Med hänvisning till förändrade marknadsförutsättningar har parterna enats om att villkoren i avsiktsförklaringen inte längre är aktuella.

- Givet omvärldsutvecklingen bedömer vi att den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären, vår relation med Coop är mycket god och vi ser fram emot fortsatt dialog när marknaden har stabiliserats, kommenterar Benny Thögersen, VD på Catena.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se