Catena säljer logistikmark Foto: Pixabay

Catena säljer logistikmark

Transaktion

14 oktober 2019

Köparen är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter.

Affären omfattar fastigheten Mörby 5:28 i Nykvarns kommun, en tomt som omfattar cirka 95 400 kvm, i fastigheten ingår också en mindre byggnad om 186 kvm. Söderenergi har, i sitt hyresavtal, haft möjligheten att förvärva den aktuella marken och idag har Söderenergi nyttjat denna rättighet. Försäljningen kommer att ske som en bolagsförsäljning till ett underliggande värde om cirka 83 Mkr med tillträde under kvartal fyra, 2019.

- Vi har länge haft en god relation med Söderenergi och fullföljer nu det avtal vi haft, kommenterar Maths Carreman, Catenas Regionchef i Stockholm.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se