Catena avslutar köp värt närmare 500 miljoner

Catena avslutar köp värt närmare 500 miljoner

Transaktion

17 juli 2017

Bolaget har tecknat avtal med Falvir AB att förvärva resterande 40 procent av Queenswall AB med tillträde den 1 oktober 2017.

 

Köpeskillingen uppgår till drygt 70 miljoner. Underliggande fastighetsvärde för färdigställda byggnader samt kvarvarande utvecklingsbar mark uppgår till 498 miljoner.

Catena förvärvade 60 procent av bolaget Queenswall AB i juli 2015, tillsammans med Falvir AB (40 procent). Bolaget äger idag drygt 205 000 kvadratmeter utvecklingsbar logistikmark väl belägen söder om Ängelholm utmed E6:an.

På fastigheterna har bolaget färdigställt två större logistikbyggnader om totalt cirka 58 000 kvm för e-handel, med Boozt Fashion AB som största hyresgäst. Hyresvärdet uppgår till 36 miljoner per årsbasis.

- Genom förvärvet stärker Catena sin position i Ängelholm med ett expansivt e-handelskluster. Ängelholm är strategiskt belägen för både nationella och internationella godsflöden och den kvarvarande marken ger oss goda möjligheter att fortsätta utvecklingen av området med för logistik anpassade anläggningar, säger Catenas vd, Benny Thögersen, i en kommentar.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Transaktion