Castellums storsatsning på digitalisering

Castellums storsatsning på digitalisering

Stadsutveckling  

21 juni 2017

Nu tar bolaget en rad initiativ för att gå i bräschen för branschens digitalisering. 

Utvecklingsarbetet drivs i innovationslabbet Castellum Next20 , en test-arena för digital transformation och innovation. Det första pilotprojektet sjösätts inom kort.

Castellum har 700 fastigheter dit 250 000 människor varje dag går till jobbet.

- Ny teknik innebär nya möjligheter och förändringar av arbetslivet – fastighetsbranschen behöver utvecklas. När hyresgästernas behov snabbt förändras blir kraven på oss annorlunda. Som fastighetsägare måste vi förstå hur vi kan bidra till att underlätta arbetslivet för våra hyresgästers anställda, säger Henrik Saxborn, koncernchef i Castellum.

Motorn i företagets satsning, labbet Castellum Next20, har stärkts upp med resurser och kompetens inom digitalisering. Huvuduppgiften är att, med människan i centrum, utveckla morgondagens kontor med målsättningen att bli branschledande inom digitalisering till 2020.

- Vi kartlägger framtida behov och krav på moderna fastigheter och samarbetar med starts ups inom innovation och tech för att ta vara på de många möjligheter som digital transformation innebär, menar Saxborn.

Det första projektet kommer att sjösättas inom kort och handlar om att förenkla livspusslet för människor som arbetar i Castellum-fastigheter.

- Planen är att rulla ut flera pilotprojekt under året. Med det här ambitiösa initiativet framtidssäkrar vi Castellums verksamhet och skapar förutsättningar för fortsatt god lönsamhet, säger Henrik Saxborn.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se