Castellums siffror pekar uppåt 2017

Castellums siffror pekar uppåt 2017

Ekonomi

17 juli 2017

Castellums halvårsrapport för januari-juni 2017 visar en tillväxt på nio procent i förvaltningsresultatet.

 

  • Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2017 uppgick till 2 563 Mkr (1 807 Mkr motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 248 Mkr (820), motsvarande 4,57 kronor (4,20) per aktie, en förbättring med 9%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 824 Mkr (616) och på derivat till 152 Mkr (- 223).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 647 Mkr (844), motsvarande 9,69 kronor (4,32) per aktie.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 3 849 Mkr (29 658) varav 3 349 Mkr (28 889) avsåg förvärv, 1 356 Mkr (802) ny-, till- och ombyggnationer och 856 Mkr (33) försäljningar.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 199 Mkr (47).

- Castellum redovisar på nytt ett starkt resultat och en god tillväxt. Vi slår rekord när det gäller nettouthyrning – både vad avser våra utvecklingsprojekt och vårt befintliga bestånd. Detta har åstadkommits genom en stark hyresmarknad och fantastiska insatser av alla våra medarbetare, sammanfattar koncernchefen Henrik Saxborn..

- Jag är fortsatt positiv, fortsätter Saxborn. Effekterna av hög aktivitet i egna projekt, årets starka uthyrningstakt, förflyttningen av portföljen samt utfallet av synergier på kostnadssidan bådar gott för framtiden – förutsatt att inga dramatiska omvärldshändelser stör bilden.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Ekonomi