Castellums nya miljardrekord
Henrik Saxborn. Foto: Castellum

Castellums nya miljardrekord

Ekonomi

23 januari 2019

Castellum visar nu upp ett starkt bokslut för 2018. En miljardökning ger bolaget ett historiska bra resultat.

Castellums bokslutskommuniké för 2018 släpptes i morse och visar på starka siffror. Det blev en 17-procentig tillväxt i förvaltningsresultatet. Och resultatet för föregående år steg över en och en halv miljard mot året innan.

– Jag är väldigt stolt över vårt resultat 2018 – ett av de bästa i Castellums historia, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör.

Nu föreslår bolaget en höjd utdelning för 21:a året i rad om 6,10 kronor per aktie.

– Vårt fokus är att skapa långsiktigt aktieägarvärde, både i hög- och lågkonjunktur. Det finns tecken på en något trögare hyresmarknad framöver, men Castellum står väl rustade med vår strategiska portfölj, tydliga fokus på kontor och logistik och fortsatta utveckling av kunderbjudandet, menar Saxborn.

Det starka resultatet gör också att Carnegie rekommenderar köp på bolagets aktie.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Castellums 2018:

  • Intäkterna under 2018 uppgick till 5 577 Mkr (5 182 Mkr föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 952 Mkr (2 530), motsvarande 10,81 kronor (9,26) per aktie - en ökning med 17%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 5 216 Mkr (4 540) och på derivat till 152 Mkr (247).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 7 453 Mkr (5 876), motsvarande 27,28 kronor (21,51) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 176 kr (153) per aktie - en ökning med 15%.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 2 657 Mkr (5 613) varav 2 455 Mkr (3 595) avsåg förvärv, 2 837 Mkr (2 893) ny-, till- och ombyggnationer och 2 635 Mkr (875) försäljningar. Fastighetsvärdet vid årets utgång uppgick till 89,2 miljarder kronor.
  • Nettouthyrningen under året uppgick till 161 Mkr (310).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,10 kronor (5,30) per aktie, vilket är en ökning om 15% att utbetalas vid två tillfällen med vardera 3,05 kronor.

Källa: Castellum

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se