Castellums miljardaffär med Lilium: "Strategiskt rätt"
Henrik Saxborn, vd på Castellum. Foto: Castellum

Castellums miljardaffär med Lilium: "Strategiskt rätt"

Transaktion

21 januari 2019

Castellum genomför en bytesaffär med Fastighetsaktiebolaget Lilium där Castellum förvärvar sex fastigheter i Linköping samt säljer tjugo fastigheter i Sundsvall.

- Linköping är en attraktiv regionstad där vi vill växa och utveckla vårt kunderbjudande. Den här affären gör oss till en av de två största aktörerna i staden och ger dessutom byggrättsmöjligheter i city. Med oss som partner kan befintliga och nya kunder växa och utvecklas, säger Henrik Saxborn, vekställande direktör Castellum AB, i ett pressmeddelande.

- Affären är strategiskt rätt för oss, vi äger redan en hel del i Norrland och har vårt huvudkontor här. Vi diskuterade den här affären med Castellum redan 2015 men då sa vi nej. De kunde då inte erbjuda det vi ville ha, men det kunde de nu, säger Peter Gotthardsson, styrelseordförande i Fastighetsaktiebolaget Lilium, till World in Property.

De sex fastigheterna i Linköping är kontorsfastigheter om cirka 67 000 kvadratmeter, centralt belägna i nära anslutning till Castellums övriga fastigheter i Linköping. Förvärvspriset uppgick till 1 638 Mkr inkl. omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 87 Mkr. Hyresintäkterna fullt uthyrd bedöms uppgå till ca 110 Mkr. Ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till 98 % och genomsnittlig återstående kontraktslängd till 2,0 år. Försäljningen genomförs på en bedömd direktavkastning om 4,8 % på nuvarande driftnetto efter administrationskostnader.

Försäljningspriset för fastigheterna, som omfattar 157 400 kvadratmeter kontor, i Sundsvall uppgick till 3 321 Mkr efter avdrag för omkostnader och bedömd uppskjuten skatt om totalt 135 Mkr. Underliggande fastighetspris uppgick således till 3 456 Mkr vilket var i nivå med senaste värdering. Försäljningen genomförs på en direktavkastning om 5,0 % på nuvarande driftnetto efter administrationskostnader. Resultatet kommer även påverkas av nedskrivning av goodwill om ca 180 Mkr samt en uppskjuten skatteintäkt om ca 350 Mkr. Alla medarbetare på respektive ort behåller sina nuvarande anställningar och övergår till den nya ägaren. Castellum har fackliga avtal och för dialog med berörda.

- Affären innebär att vi koncentrera vår portfölj till starkare tillväxtområden och städer. Castellums portfölj består fortsatt av den största noterade kontorsportföljen och en av de absolut största logistikportföljerna i Sverige. Det ligger i vår långsiktiga strategi att fortsätta växa och öka beståndets kvalitet och densitet genom såväl projekt som förvärv, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum AB.

Av Pernilla Gilbert

Faktaruta

Försäljningen i sammandrag:

Castellum avyttrar 20 fastigheter i Sundsvall; Hovrätten 2, Måsen 14, Järnvägsstationen 2, Idrottsparken 2,3, Borgaren 3, Byggmästaren 2, Guldsmeden 15, Herkules 2,8,9, Neptunus 5, Notvarpet 8, Nyttan 3, 6, Nyttan 7, Olympen 4, Stadshuset 2, Stuvaren 1, Tullpaviljongen 1.

Köpare: Fastighetsaktiebolaget Lilium

Försäljningspris netto: 3 321 Mkr

Frånträdesdag: 1 mars, 2019

Återstående genomsnittlig kontraktstid: 4,0 år

Hyresvärde: 258 Mkr

Större hyresgäster: Försäkringskassan, Bolagsverket

Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: cirka 157 400 kvm, 94 %

Förvärvet i sammandrag:

Castellum förvärvar 6 fastigheter i Linköping; Amasonen 3, Ambrosia 6, Blandaren 18, Dalkullan 19, Djäknen 7, Duvan 18.

Säljare: Lilium

Förvärvspris netto: 1 638 Mkr.

Tillträdesdag: 1 mars 2019

Genomsnittligt återstående kontraktslängd: 2,0 år

Hyresvärde: 110 Mkr

Större hyresgäster: Skatteverket, Länsstyrelsen

Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 67 000 kvm, 98 %

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se