Castellums kreditbetyg höjs av Moody's
Henrik Saxborn, vd på Castellum. Foto: Castellum

Castellums kreditbetyg höjs av Moody's

Ekonomi

7 juni 2019

Castellum har tilldelats en uppgraderad investment grade med betyget Baa2, stabila utsikter, av det internationella kreditvärderingsinstitutet Moody’s.

Castellum har per dagens datum en utestående lånevolym om 17,8 miljarder kronor under ett icke säkerställt MTN-program (Medium Term Notes) med ett rambelopp om 20 miljarder kronor. Vidare har Castellum en utestående lånevolym om (motvärde) ca 585 miljoner euro under ett icke säkerställt EMTN-program (Euro Medium Term Notes) med ett rambelopp om 2 miljarder euro.

”Att erhålla höjd kreditrating är mycket värdefullt för Castellum. Det är ett bevis på att det vi gör är rätt både ur ett finansiellt och affärsmässigt perspektiv. Att marknaden har tilltro till oss är en förutsättning för framtida investeringar. Samtidigt ger den förbättrade kreditratingen Castellum än större möjligheter till stark finansiell flexibilitet och breddad investerarbas, nationellt såväl som internationellt”, säger Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör för Castellum.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se