Castellums CFO tar plats i Slättös styrelse
Foto: Pixabay

Castellums CFO tar plats i Slättös styrelse

Personnytt

9 april 2018

Ulrika Danielsson från Castellum och Magnus Meyer från WSP valdes till nya styrelseledamöter vid Slättö Förvaltnings årsstämma 2018.

 

Ulrika Danielsson är ekonomi- och finansdirektör/CFO i Castellum och utbildad civilekonom. Magnus Meyer är vd för WSP Sverige och WSP Europe, utbildad civilingenjör samt har en teknologie licentiatexamen.

Charlotte Axelsson lämnar sin post som ledamot i styrelsen i Slättö Förvaltning för att fokusera på sin roll som styrelseordförande i Slättö Projektutveckling.

Johan Karlsson lämnar styrelsen men är föredragande i sin roll som vd och är fortsatt indirekt huvudägare i koncernen genom Slättö Invest.

- Styrelsen får en god förstärkning med två nya ledamöter vilka tillför Slättö god kompetens och omfattande erfarenhet beträffande fastighetsfrågor, i vidare bemärkelse; IR, finansieringsfrågor, internationell kapitalmarknad och styrelsearbete i allmänhet, säger Per Berggren, arbetande styrelseordförande.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se