Castellum visar positiv rapport
Henrik Saxborn. Foto: Castellum

Castellum visar positiv rapport

Ekonomi

20 oktober 2017

Siffrorna i delårsrapporten lyser svarta för storbolaget. Hyresintäkterna och förvaltningsresultatet ökar.

 

Castellums nettouthyrningen nådde även denna gång en hög nivå under kvartalet och hyresmarknaden visar en stabil och stark trend, menar koncernchef Henrik Saxborn.

Trots stora försäljningar som skett sedan förra året har bolaget även ett fortsatt starkt förvaltningsresultat.

- Investeringstakten är hög och projektportföljen har haft en god tillväxt. Det är glädjande att se att, i enlighet med vår målsättning, utgör andelen egna projekt en växande del. Den totala befintliga projektportföljen för redovisade större projekt uppgår till 3 700 miljoner. Sammantaget kan jag inte vara annat än positiv till Castellums fortsatta utveckling. Grunden är lagd för ett alldeles utmärkt 2018, sammanfattar Saxborn i ett pressmeddelande.

  • Hyresintäkterna för perioden januari-september 2017 uppgick till 3 866 Mkr (3 166 Mkr motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 956 Mkr (1 492), motsvarande 7,16 kronor (6,74) per aktie, en förbättring med 6%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 069 Mkr (2 065) och på derivat till 204 Mkr (- 224).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 424 Mkr (2 491), motsvarande 12,53 kronor (11,25) per aktie.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 4 560 Mkr (30 197) varav 3 452 Mkr (28 894) avsåg förvärv, 1 980 Mkr (1 384) ny-, till- och ombyggnationer och 872 Mkr (81) försäljningar.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 251 Mkr (94).

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se