Castellum tar e-handelsjätte till Göteborg
Foto: Castellum

Castellum tar e-handelsjätte till Göteborg

Uthyrning

18 december 2018

Nu satsar Castellum på ny logistik. Byggnaden kommer att certifieras enligt miljöbyggnad med ambitionen att nå nivå Silver.

Castellum startar nybyggnation av etapp 2 i Hisingen Logistikpark som har ett strategiskt läge nära Göteborgs Hamn.

– Castellum är en av Sveriges största ägare av lager- och logistikfastigheter. Nu stärker vi vår portfölj ytterligare med en högkvalitativ anläggning i ett mycket attraktivt och strategiskt läge nära nordens största hamn i Göteborg, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

I och med färdigställandet av etapp 2 blir logistikparken om totalt 65 000 kvadratmeter en av Nordens största logistikanläggningar med modern standard för helautomatiserade lager.

E-handelsbolaget Jollyroom har tecknat hyresavtal avseende hela etapp 2 om 35 000 kvadratmeter.

– Det finns inte ytor stora nog för oss i Göteborgsområdet. Därför behöver vi ta saken i egna händer och tillsammans med våra fastighetspartners bygga fastigheter som kan bära vår expansiva tillväxt. Detta kommer att bli vårt största lager hitintills och kommer även att vara ett av de största byggprojekten som genomförs i Norden 2019, säger Ole Sauar, vd och majoritetsägare av Jollyroom.

Den nya byggnaden beräknas vara färdigställd under andra kvartalet 2020. I och med hyresavtalet mellan Castellum och Jollyrom utökar Jollyroom sin lagerkapacitet i Hisingen Logistikpark till totalt cirka 55 000 kvadratmeter.

– Tack vare vår omfattande logistikportfölj har vi möjlighet att vara en del av Jollyrooms fantastiska tillväxtresa. Jollyrooms samlade etablering i Hisingen Logistikpark innebär att de hyr Nordens största e-handelslager hos Castellum i Göteborg, säger Mariette Hilmersson, Vd Region Väst i Castellum.

Investeringen beräknas uppgå till cirka 300 miljoner inklusive markförvärv. Hyresavtalet innebär en årlig hyresintäkt om cirka 24 miljoner.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se