Castellum: strategiskt köp i Malmö för ny logistiksatsning
Castellums nyförvärvade mark finns utmed Malmös yttre ringled – en logistisk pulsåder.

Castellum: strategiskt köp i Malmö för ny logistiksatsning

Transaktion

17 mars 2021

Castellum har förvärvat en byggrätt i Malmö för att bygga 20 000 kvadratmeter moderna fastigheter för lager och logistik.

Castellum trappar upp sin strategiska satsning på lager- och logistikbyggnader i utvalda premiumlägen.

Efter förvärv på 50 miljoner kronor förfogar Castellum nu över drygt 42 000 kvadratmeter attraktiv mark intill Malmös yttre ringväg. Kanske ingen stor affär vad gäller köpeskilling, men den öppnar upp för en mycket stor investering och utvecklingspotential för Castellum.

"Med byggbar mark som bristvara i Öresundsregionen kan det geografiska läget knappast bli bättre, en halvtimma från Köpenhamn och med direktkoppling till E6 och marknaden norrut", skriver Castellum i sitt pressmeddelande om affären.

Möjlighetens fönster öppnades för Castellum då säljaren AkzoNobel beslutade att avyttra oanvänd mark i anslutning till sin färgfabrik i Sunnanå.

Efter en budprocess med flera intressenter erbjöds Castellum möjligheten att förvärva den attraktiva tomten som är detaljplanelagd för lager- och industriändamål.

Affären innebär fortsatt strategisk portföljförflyttning genom att investera i nyutveckling inom lager och logistik, ett prioriterat område för Castellum.

– Vi träffar mitt i prick på marknadens efterfrågan: perfekt läge, moderna byggnader med effektiv konstruktion. Här kan vi utveckla såväl volymlager som terminaler allt efter hyresgästernas behov. Vi förväntar oss stort intresse från blivande hyresgäster och har redan flera intressanta dialoger igång, säger Ola Orsmark, VD för Castellum Region Öresund.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se