Castellum storsäljer kontorsfastighet
Henrik Saxborn, vd, Castellum. Foto: Faksimil EFN

Castellum storsäljer kontorsfastighet

Transaktion

7 mars 2018

Försäljningspriset uppgår till 285 miljoner, vilket är i nivå med senaste värdering.

 

Castellum säljer Archimedes 1, belägen i norra Mariehäll i Bromma, Stockholm. Fastigheten omfattar totalt 18 000 kvadratmeter kontors- och industriytor och ligger i ett område som huvudsakligen kommer att utvecklas till bostadsområde. 

Med anledning av att Mariehäll omdanas till ett område med allt större inslag av bostäder ingick Castellum redan 2013 ett optionsavtal med Alm Equity om att sälja fastigheten Archimedes 1, i syfte att konvertera denna till bostäder.

Försäljningen har nu verkställts och innebär ett försäljningspris på ungefär 285 miljoner, varav 237 miljoner erläggs vid tillträdet i mars 2018, medan resterande erläggs när detaljplanen för området vinner laga kraft. Det sistnämnda förväntas ske under året, förutsatt att överklagande inte sker.

– Det har sedan länge pågått ett arbete med att omvandla fastigheterna såväl i Mariehäll, som i andra områden i Stockholm till bostadsbyggrätter. Därför är det helt i linje med vår strategi att sälja Archimedes 1, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Frånträde skedde den 5 mars och Castellum har succesivt tömt huset på hyresgäster. Vid tillträdet är endast 1 100 kvadratmeter uthyrt och hyresintäkten uppgår till 1,5 miljoner.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se