Castellum storsäljer för 900 miljoner
Bild: Unsplash

Castellum storsäljer för 900 miljoner

Transaktion

5 oktober 2023

Castellum säljer fem fastigheter för sammanlagt ca 900 mkr i linje med bokförda värden. Fastigheterna består av en portfölj om fyra handelsfastigheter.

Handelsfastigheterna ligger i Nyköping, Jönköping och Linköping som säljs för ca 600 mkr. Därtill avyttras en industrifastighet i Västerås för ca 300 mkr.

- Vi har tidigare kommunicerat att vi renodlar vår geografiska närvaro samt minskar vår exponering mot handelssegmentet. Nu levererar vi på vår strategi samtidigt som vi stärker Castellums finansiella ställning. I förlängningen vill vi växa på våra starkaste marknader, säger Joacim Sjöberg, verkställande direktör för Castellum AB.

Fastigheterna som avyttras till Trophi är Gumsbacken 12 och 15 i Nyköping, Varuhuset 1 i Jönköping och Jägmästaren 1 i Linköping. Största hyresgästen i fastigheterna är Citygross. Gumsbacken 15 är en oexploaterad byggrätt.

Effekten 4 på Finnslätten i Västerås säljs till Nordisk Renting och har ABB som enda hyresgäst.

- Transaktionsmarknaden är fortsatt aktiv i Castellums segment men det tar längre tid att nå avsluten. Försäljningspriserna bekräftar våra bokförda värden, säger Kristina Sawjani, Chief Investment Officer på Castellum AB.

CBRE har varit rådgivare i affären.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se