Castellum storsatsar i Uppsala

Castellum storsatsar i Uppsala

Uthyrning

17 februari 2021

Med förvärv av ytterligare en fastighet stärker Castellum sin position i Uppsalas mest intressanta utvecklingsområde.

– Vi ser fram emot att skapa fler attraktiva arbetsplatser som kan locka stadens starkast lysande företag, säger Martin Bjöörn, VD för Castellum Region Stockholm-Norr. <p< Som största fastighetsägare i området spelar Castellum en central roll i det stadsutvecklingsprojekt där innerstaden och Boländerna knyts samman. Med nya kontorsbyggnader och restauranger blir Främre Boländerna en dynamisk del av den växande stadskärnan i Uppsala.

– Boländerna ligger mer centralt än något annat läge med utvecklingspotential i Uppsala. Vi är väldigt engagerade i denna satsning på näringslivet i landets fjärde stad, säger Robert Ahlstedt som även ser att det geografiska läget kan attrahera företag nationellt och internationellt.

När området står klart kan uppåt 11 000 personer komma att verka här. Området är idealiskt placerat direkt öster om järnvägen och Resecentrum, och med snabb access till Arlanda och Stockholm.

– För ProNordic är affären ett kvitto på vårt långsiktiga arbete med att utveckla högkvalitativa byggrätter. Vi är glada över att Castellum nu tar över stafettpinnen och utvecklar fastigheten till sin fulla potential, säger Göran Brocknäs, COO för ProNordic.

I dagsläget äger Castellum 7 fastigheter i området med en uthyrningsbar yta om ca 50 000 kvm, en attraktiv portfölj som alltså nu växer med förvärvet av fastigheten Boländerna 11:1 på Säbygatan 4, som ligger vid en av parkerna i området. Planområdet Ställverket är cirka 8,5 hektar stort och omfattar 14 fastigheter med sammanlagt tio olika fastighetsägare. Planen medger byggnader på upp till 36 meters höjd närmast Resecentrum och vid de större parkerna.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se