Castellum säljer samhällsfastigheter för 2,4 miljarder
– Avyttringen stärker vår finansiella ställning efter samgåendet med Kungsleden och realiserar en värdeökning om ca 23 % mot bokfört värde per Q3 2021, säger Castellums VD Biljana Pehrsson.

Castellum säljer samhällsfastigheter för 2,4 miljarder

Transaktion

22 december 2021

Castellum genomför en storförsäljning av samhällsfastigheter i Skåne för 2,4 miljarder.

Castellum avyttrar fastigheterna Högkvarteret 1 och 2 i Helsingborg till Intea.

Försäljningspriset uppgår till cirka 2,4 mdkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 120 mkr.

Försäljningen medför nedskrivning av goodwill om cirka 120 mkr och en uppskjuten skatteintäkt om cirka 300 mkr.

Underliggande fastighetsvärde överstiger senaste värderingen med 23 %.

Fastigheterna har cirka 37 500 kvm uthyrningsbar yta och ett hyresvärde om 103 mkr per år. Hyresgästerna är Kriminalvården och Polismyndigheten. Tillträde sker den 28 december.

– Avyttringen stärker vår finansiella ställning efter samgåendet med Kungsleden och realiserar en värdeökning om ca 23 % mot bokfört värde per Q3 2021. Affären visar den starka fastighetsmarknad som råder och den värdeutveckling som vår portfölj har haft. Vi fortsätter att investera och utveckla fastigheter för våra viktiga statliga hyresgäster genom vår fina projektportfölj, säger Biljana Pehrsson, VD Castellum AB.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se