Castellum säljer för 430 miljoner

Castellum säljer för 430 miljoner

Transaktion

29 augusti 2023

Castellum har i fyra transaktioner avyttrat åtta fastigheter i Haninge, Linköping, Malmö och Uddevalla.

- Det här är bra affärer för både oss och köparna. Vi följer vår strategi med avyttringar som bidrar till ökad geografisk koncentration i portföljen, och som stärker vår finansiella ställning i en fortsatt avvaktande kapitalmarknad. Samtidigt är vi glada att lämna över välskötta fastigheter till köparna, säger Joacim Sjöberg, verkställande direktör för Castellum AB.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 29 820 kvm och en uthyrningsgrad om 92 procent. Det årliga hyresvärdet summeras till 49 mkr med en genomsnittlig duration som uppgår till 3,2 år. Tre av fastigheterna ligger i Uddevalla, två i Malmö, två i Linköping och en i Haninge.

- Castellum fortsätter att vara aktiva på transaktionsmarknaden och försäljningspriserna överensstämmer med våra bokförda värden, säger Kristina Sawjani, Chief Investment Officer på Castellum AB.

Efter transaktionen äger Castellum inte längre några fastigheter i Uddevalla.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se