Castellum säljer för 2,3 miljarder
Lantmäteriets huvudkontor i Gävle är en av de tolv fastigheter som ingår i miljardaffären.

Castellum säljer för 2,3 miljarder

Transaktion

23 februari 2022

Castellum avyttrar tolv fastigheter i en expansiv regionstad för 2,3 miljarder. Köpare är Regio som gör sitt största förvärv någonsin.

Försäljningen gäller en kontorsportfölj om 107 000 kvm i centrala Gävle.

Försäljningspriset uppgår till cirka 2,3 miljarder kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 130 mkr. Försäljningen medför nedskrivning av goodwill om cirka 150 mkr och en uppskjuten skatteintäkt om cirka 300 mkr.

Underliggande fastighetsvärde överstiger senaste värderingen med cirka 10 procent.

Fastigheternas är uthyrda till 97 procent och hyresvärdet är cirka 160 mkr per år. Hyresgästerna är till 85 procent statliga och består bland annat av Polismyndigheten, Kriminalvården och Lantmäteriet. Genomsnittlig kontraktslängd är ca 3,6 år. Tillträde sker den 31 mars.

– Vi är glada att kunna överlämna ett så fint bestånd till en långsiktig och stabil part som Regio som kommer att ta vid i utveckling och förvaltning, dessutom med samma fantastiska lokala organisation. Samtidigt stärker avyttringen vår finansiella ställning efter samgåendet med Kungsleden och möjliggör ytterligare investeringar och nyproduktion för våra viktiga hyresgäster, säger Castellums VD Rutger Arnhult.

För Regio är affären det största enskilda förvävet någonsin.

– Det är en fantastisk möjlighet att förvärva ett så omfattande bestånd med centralt belägna kontorsfastigheter, i en för Regio helt ny marknad. Förvärvet är inte bara Regios enskilt största affär någonsin, utan det innebär även att vi blir en av de större fastighetsägarna i Gävle. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av beståndet tillsammans med den lokala förvaltningsorganisationen som vi tycker har utfört ett imponerande arbete så här långt, säger Eric Bergström, VD på Regio.

Efter förvärvet uppgår marknadsvärdet för Regios totala fastighetsinnehav till cirka 15,5 miljarder kronor.

De nu sålda fastigheterna är följande: Väster 21:6, Väster 27:1, Väster 32:3, Norr 15:7, Norr 38:3, Norr 47:7, Söder 6:5, Söder 17:10, Brynäs 17:1, Kubbo 15:1, Olsbacka 45:6, Kungsbäck 2:18.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se