Castellum rekordlånar – 20 miljarder
Foto: TT

Castellum rekordlånar – 20 miljarder

Ekonomi

2 november 2018

I ett nytt EMT-program vill nu bolaget på den internationella marknaden plocka in en rekordstor summa på flera miljarder.

 

Castellum har etablerat ett låneprogram, Euro Medium Term Notes, och utsett en grupp av banker som emissionsinstitut.

Låneprogrammet har ett ram-belopp om 2 000 miljoner euro, vilket motsvarar över 20 miljarder, och är avsett för att emittera obligationer i den internationella kapitalmarknaden.

Castellum har i anslutning till detta utsett JP Morgan, Danske Bank, Nordea och Swedbank till att inom kort arrangera ett antal presentationer för investerare och i samband med det även utreda möjligheterna för Castellum att emittera en större obligationsemission i Euromarknaden.

– Vi skaffar oss nu ett värdefullt verktyg i syfte att kunna öka andelen icke säkerställd finansiering, förlänga lånekapitalbindningen och bredda vår investerarbas, säger Ulrika Danielsson, CFO.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se