Castellum och SBB i budstrid om Entra

Castellum och SBB i budstrid om Entra

Ekonomi

27 november 2020

SBB lägger i dag sitt formella bud med förtydligade argument. Samtidigt kritiserar VD Ilija Batljan norska statens försäljning av Entra-aktier till Castellum. 

Igår riktade Ilija Batljan skarp kritik mot norska staten för att man sålt aktier till Catsellum och därmed givit företaget en fördel i budgivningen om Entra. Även i norska medier har norska staten kritiserats för försäljningen till Catsellum, här med argumentet att det gör det svårare för styrelsen i Entra att dra nytta av en budstrid.

Castellum har enligt flera källor fått positiv respons från cirka 20 procent av Entras aktieägare. Rutger Arnhult, största aktieägaren i Castellum, backar upp bolagets bud på Entra. Arnhult är även mindre ägare i SBB.

På fredagsmorgonen lade SBB sitt formella bud på Entra enligt tidigare offentliggjort upplägg.

Nu adderar dock SBB sex förtydligande argument till varför budet och ett uppköp av Entra är bra för dess aktieägare:

*Attraktiv strategisk logik: Sammanslagningen skulle skapa den mest framstående aktören inom social infrastruktur i Europa. Bolaget skulle ha en starkt positionerad portfölj av fastigheter inom social infrastruktur med en väldiversifierad hyresgästbas, praktiskt taget eviga hyresavtal och nästan full uthyrningsgrad som understöds av de nordiska ländernas starka kreditbetyg. Detta skulle även stödjas av en robust balansräkning, med förbättrade kreditnyckeltal som skulle positionerna det sammanslagna bolaget väl för att uppnå målet om ett kreditbetyg om BBB+ under 2021.

*Värdeskapande: SBB förväntar sig att transaktionen ska vara positivt bidragande till dess intäkter[4] under det första helåret efter fullföljande. SBB har identifierat totala synergier om cirka 260 miljoner SEK före skatt per år från betydande operationella och finansiella effektiviseringar.

*Attraktiv premie: Erbjudandepriset om 165 NOK per aktie i Entra ger även fullt och skäligt värde, samt en attraktiv premie till aktieägare i Entra, tillsammans med en möjlighet att delta i den framtida utvecklingen i det sammanslagna bolaget. Erbjudandepriset utgör även i praktiken det högsta aktiepriset sedan börsintroduktionen av bolaget om 165,20 NOK (före 24 november 2020).

*Garanterat Erbjudandepris: SBB:s erbjudande består av 70 % kontantvederlag. Vidare innebär villkoren för aktievederlaget en hög säkerhet avseende värdet för Entras aktieägare eftersom det är strukturerat som ett fast värde per aktie i Entra.

*Möjlighet att delta i sammanslagna bolaget: Villkoren för Erbjudandet innebär att aktieägare i Entra erhåller aktier i det sammanslagna bolaget och därmed även en andel, pro rata, i de strategiska och finansiella fördelarna med sammanslagningen. De aktieägare som önskar erhålla en högre andel aktier i det sammanslagna bolaget genom Erbjudandet kan använda sig av mix & match-möjligheten, så som beskrivet nedan.

*Hög säkerhet med Erbjudandet: Erbjudandet har hög säkerhet för genomförande med tanke på att det är fullt finansierat och inte kräver godkännande från bolagsstämman i SBB.

På fredagsmorgonen meddelande SEB att man inleder bevakning på SBB med behåll och riktkurs 30 kronor.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se