Castellum och HSB utvecklar nytt kvarter i Örebro
Castellum har förvärvat kontorsbyggrätten i blivande kvarteret Söderport av HSB, som ansvarar för lägenheter, förskola och parkeringslösningar.

Castellum och HSB utvecklar nytt kvarter i Örebro

Stadsutveckling

3 maj 2021

Nu är det klart att Castellum och HSB ska uppföra ett helt nytt kvarter i Örebro.

Kvarteret - som får namnet Söderport - ligger i det prioriterade utvecklingsområdet Örnsro. Här ska det byggas bostäder, förskola, parkering och en kontorsbyggnad.

Castellum har förvärvat kontorsbyggrätten av HSB som ansvarar för lägenheter, förskola och parkeringslösningar. Kontorshuset, som blir porten in till det nya kvarteret, blir ett modernt och funktionellt kontorshus med ett ben i city och ett ben vid stråken kring Svartån och Örnsro.

– Det känns jättekul att fortsätta stadsutveckla Örebro och inte minst att få vara en del av utvecklingen kring Örnsro. Vi kommer att ha en nära dialog med HSB kring utformandet av kontorshuset för att kvarteret ska upplevas som en helhet. Vi ser fram emot att kunna erbjuda kontorsmarknaden ett nytt modernt kontorshus i ett mycket bra läge, säger Nicklas Westberg, affärsområdeschef, Castellum Örebro.

Parterna är ense om hur viktigt det är att hela kvarteret Söderport ska uppfattas som en helhet med stort fokus på hållbarhet och med en grön inramning.

– Vi är glada över samarbetet med Castellum och ser positivt på den variation i stadsmiljön som kontorshuset medför. Vår ambition med området är att skapa ett välplanerat och tryggt bostadskvarter med cirka 400 attraktiva lägenheter som har en tydlig miljöprofil, berättar Sara Almcrantz, byggchef på HSB MälarDalarna.

Totalt omfattar Söderport cirka 40 000 kvadratmeter och byggrätten för kontorshuset är cirka 5 200–7 500 kvadratmeter. Castelklums förvärv inkluderar även 50 parkeringsplatser.

Detaljplanearbete pågår och den nya detaljplanen förväntas vinna laga kraft i slutet av 2021.

Om tidsplanen håller innebär det att byggnationen kan påbörjas under 2022.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se