Castellum nu nära budplikt i Entra
Norska Entra fortsätter att dra till sig svenskt ägande. Nu är Castellum med ökat ägande nära budpliktsbud på bolaget.

Castellum nu nära budplikt i Entra

Transaktion

21 december 2021

Castellum har ökat sitt innehav i norska Entra och är nu mycket nära budplikstbud, precis efter att Balder just genomfört en sådan process.

Castellum har under den senaste veckan köpt ytterligare aktier i norska Entra och innehavet uppgår därefter till 33,32 procent av aktierna. Detta enligt ägartjänsten Holdings.

Därmed ligger innehavet precis under budpliktsgränsen 33,33 procent, skriver Dagens industri.

I Norge går budpliktsgränsen vid en tredjedel av aktierna, till skillnad från Sverige där gränsen är 30 procent.

Största ägare i Entra är Balder med 36,5 procent. 

Balder gick nyligen ut med sitt budpliktsbud som nådde en accept på cirka 2,7 procent. 

Balder ha flera gånger upprepat att man fortsatt vill se Entra på börsen.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se