Castellum når sitt högsta resultat någonsin
– Vi har under 2021 byggt en stabil bas för fortsatt positiv tillväxt och vi ser med tillförsikt fram emot det kommande året, säger Rutger Arnhult, VD på Castellum.

Castellum når sitt högsta resultat någonsin

Ekonomi

16 februari 2022

Castellum levererar för helåret 2021 sitt högsta resultat någonsin och föreslår höjd utdelning för 24:e året i rad. Under Q4 2021 ökade förvaltningsresultatet med 28,7 procent, jämfört med året innan.

– Jag är stolt över att Castellum levererar sitt högsta resultat någonsin. Framgångsrika förvärv av Kungsleden i Sverige, Kielo i Finland och 33 procent av Entra i Norge bidrar till ett starkt förvaltningsresultat och gör Castellum till Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med ett sammanlagt fastighetsvärde om 176 miljarder kronor. Vi har under 2021 byggt en stabil bas för fortsatt positiv tillväxt och vi ser med tillförsikt fram emot det kommande året, säger Rutger Arnhult, VD på Castellum.

För helåret 2021 ökade förvaltningsresultatet med fyra procent till 3 522 mkr (3 380), motsvarande 12,45 kr (12,35) per aktie. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 7 185 mkr (3 863) och på derivat till 325 mkr (–120). Årets resultat uppgick till 11 828 mkr (5 615), motsvarande 41,81 kr (20,52) per aktie.

Styrelsen föreslår en utdelning på 7,60 kronor per aktie (6,90), en höjning med 10,1 procent.

Vidare föreslår styrelsen att utdelningen ska betalas ut kvartalsvis med vardera 1,90 kronor per aktie. Castellum hade i fjol halvårsvis utbetalning av utdelningen.

Summering av Q4 2021 för Castellum:

*Hyresintäkterna steg till 1 916 miljoner kronor (1 516), en ökning med 26,4 procent mot föregående år.

*Driftnettot ökade till 1 252 miljoner kronor (1 043), en ökning med 20,0 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet steg till 1 019 miljoner kronor (792), en ökning med 28,7 procent mot föregående år.

*Resultatet före skatt var 4 990 miljoner kronor (3 836). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 2 654 miljoner kronor (3 047), nedskrivning av goodwill med -121 miljoner kronor (0), omvärdering av förvärv med 111 miljoner kronor (0) och värdeförändring på derivat med 134 miljoner kronor (92).

*Resultatet efter skatt blev 4 764 miljoner kronor (3 066), en ökning med 55,4 procent mot föregående år.

*Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 251 kronor per aktie (214) vid årsskiftet, en ökning med 17,3 procent.

*Nettouthyrningen uppgick till 45 miljoner kronor (48) i fjärde kvartalet.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se