Castellum når 88,7 procent i Kungsleden - förlänger fristen Castellum med styrelseordförande Rutger Arnhult nådde inte 90 procentigt ägande i Kungsleden den 29 oktober då anmälningstiden för uppköpserbjudandet löpte ut. Nu förlängs tidsfristen.

Castellum når 88,7 procent i Kungsleden - förlänger fristen

Transaktion

2 november 2021

Castellum kontrollerar nu 88,7 procent av aktierna i Kungsleden och förlänger tidsfristen i sitt uppköpsbud.

När anmälningstiden i uppköpsbudet på samtliga aktier i Kungsleden löpte ut den 29 oktober har erbjudandet accepterats av aktieägare motsvarande 78,8 procent av kapitalet och rösterna i Kungsleden.

Tillsammans med de aktier i Kungsleden som Castellum har förvärvat på marknaden, motsvarar det 88,7 procent av kapitalet och rösterna i Kungsleden.

Castellum har beslutat att förlänga acceptfristen för erbjudandet till och med den 9 november klockan 15.00 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet.

Castellum kan komma att förvärva aktier i Kungsleden på marknaden under den förlängda acceptfristen. Castellum förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptfristen för erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Castellum avser att påkalla tvångsinlösen och verka för att Kungsledens aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm, förutsatt att bolaget uppnår ett ägande på mer än 90 procent av aktierna.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se