Castellum: Minskat förvaltningsresultat i Q2
Castellums VD Henrik Saxborn lyfter fram ett starkt resultat men förvaltningsresultatet sjönk i Q2 och låg under analytikernas förväntningar.

Castellum: Minskat förvaltningsresultat i Q2

Ekonomi

15 juli 2021

Castellum redovisar ett lägre förvaltningsresultat för Q2 2021 än för motsvarande period 2020. Men bolaget står starkt med ökad investeringstakt.

 

 

– Vi gör ett av de starkaste halvårsresultaten i bolagets historia. Årets investeringar har dessutom befäst Castellum som en nordisk plattform och gör Castellum till ett intressant investeringsalternativ inom kontor och logistik i Norden. Vi har både kompetens och finansiell kapacitet för tillväxt framöver och bidrar till riskspridning, hållbarhet och hög likviditet i en internationell fastighetsportfölj, säger Henrik Saxborn, avgående VD i Castellum.

Men förvaltningsresultatet för Q2 minskade jämfört med samma period förra året. Förvaltningsresultatet på 836 miljoner låg under förväntningarna enligt Infronts sammanställning av tio analytikers estimat – 843 miljoner.

Summering av Q2 2021 för Castellum:

*De totala intäkterna uppgick till 1 434 miljoner kronor (1 523), en minskning med 5,8 procent mot föregående år.

*Driftnettot sjönk till 1 015 miljoner kronor (1 132), en minskning med 10,3 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 836 miljoner kronor (895), en minskning med 6,6 procent mot föregående år.

*Resultatet före skatt var 2 201 miljoner kronor (1 268). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 1 515 miljoner kronor (415), värdeförändring på finansiellt innehav med -195 miljoner kronor (0), nedskrivning av goodwill med -53 miljoner kronor (0) och värdeförändring på derivat med 98 miljoner kronor (-42).

*Resultatet efter skatt blev 1 710 miljoner kronor (1 052), en ökning med 62,5 procent mot föregående år.

*Resultat per aktie hamnade på 6,25 kronor (3,85), vilket innebär en ökning med 62,3 procent mot föregående år.

*Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 227 kronor per aktie (199) per den 30 juni, en ökning med 14 procent.

*Nettouthyrningen var 26 miljoner kronor (101) i andra kvartalet.

Summering av första halvåret 2021 för Castellum:

*Intäkterna för perioden januari–juni 2021 uppgick till 2 936 mkr (2 999 mkr).

*Förvaltningsresultatet uppgick till 1 615 mkr (1 689), motsvarande 5,88 kr (6,18) per aktie – en förändring med –5 %.

*Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 122 mkr (418) och på derivat till 117 mkr (–209).

*Periodens resultat uppgick till 5 550 mkr (1 534), motsvarande 20,20 kr (5,62) per aktie.

*Substansvärdet (EPRA NRV) uppgick till 227 kr (199) per aktie, en ökning med 14 %.

*Nettoinvesteringarna uppgick till –8 986 mkr (1 378), varav 335 mkr (292) avsåg förvärv, 1 679 mkr (1 205) ny-, till- och ombyggnationer och 11 000 mkr (119) försäljningar.

*Nettouthyrningen under perioden uppgick till 66 mkr (200). 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se