Castellum minskar vinsten
Henrik Saxborn, koncernchef, Castellum. Foto: Faksimil EFN

Castellum minskar vinsten

Ekonomi

13 juli 2018

Storbolaget har en minskad vinst, men både intäkterna och förvaltningsresultatet har skjutit i höjden.

 

Fastighetsbolaget Castellum redovisar en vinst före skatt på 1 383 miljoner kronor för andra kvartalet i år. Det kan jämföras med vinsten på 1 614 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Hyresintäkterna uppgick till 1 290 miljoner kronor, jämfört med 1 149 miljoner kronor ett år tidigare.

Av TT

Faktaruta

Castellum januari till juni 2018:

  • Intäkterna för perioden januari-juni 2018 uppgick till 2 740 Mkr (2 563 Mkr motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 420 Mkr (1 248), motsvarande 5,20 kronor (4,57) per aktie, en ökning med 14%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 827 Mkr (1 824) och på derivat till 25 Mkr (152).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 425 Mkr (2 647), motsvarande 8,88 kronor (9,69) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 157 kr (138) per aktie, en ökning med 14%.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 2 069 Mkr (3 849) varav 1 019 Mkr (3 349) avsåg förvärv, 1 437 Mkr (1 356) ny-, till- och ombyggnationer och 387 Mkr (856) försäljningar.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 128 Mkr (199).

Källa: Castellum

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se