Castellum miljardsäljer till Diös
Henrik Saxborn. Foto: Castellum.

Castellum miljardsäljer till Diös

Transaktion

22 november 2016

Castellum fortsätter sin utförsäljning och storsäljer nu till Diös. Prislappen - 4,5 miljarder: - Affären innebär att vi koncentrerar verksamheten till färre orter, säger Henrik Saxborn, vd, Castellum.

 

I natt kom nyheten att Castellum, med Henrik Saxborn i spetsen, säljer av ytterligare fastigheter ur sitt bestånd, den här gången till Diös. Förra veckan sålde bolaget i Östersund och den här gången blev det fastigheter i Sundsvall, Umeå och Luleå.

Försäljningen innebär att Castellum koncentrerar beståndet och i samband med denna affär lämnar bolaget Umeå, reducerar kortsiktigt innehavet i Luleå till en fastighet och att innehavet i Sundsvall ytmässigt reduceras med en fjärdedel. Totalt motsvarar försäljningen 15 procent av den fastighetsportfölj som förvärvades i samband med Norrporten-affären.

Försäljningspriset uppgår till 4,5 miljarder efter avdrag av bedömd uppskjuten skatt om cirka 100 miljoner. Priset översteg värderingen med 8 procent och köpeskillingen vid förvärvet av Norrporten i våras med 16 procent. Affären genomfördes med en direktavkastning om 5,1 procent på nuvarande driftnetto efter Castellums administrationskostnader.

Castellum fortsätter i och med affären att genomföra det som utlovades efter förvärvet av Norrporten i våras: att sälja fastigheter för minst 4 miljarder kronor som en del i finansieringen. Tidigare i höst har Castellum sålt fastigheter för cirka 1,2 miljarder kronor.

- Affären innebär att vi koncentrerar verksamheten till färre orter – och att vi därmed ökar densiteten i beståndet, säger Henrik Saxborn, vd, Castellum.

Portföljen som nu säljs, och som enligt Castellum rönt ett stort intresse bland köpare, består främst av kontor och butiker, men har ett visst inslag av bostäder, totalt cirka 216 000 kvadratmeter, fördelat på 10 fastigheter i Sundsvall om cirka 53 000 kvadratmeter, 13 fastigheter i Umeå om cirka 87 000 kvadrameter och 9 fastigheter i Luleå om cirka 76 000 kvm.

Det totala hyresvärdet uppgår till cirka 360 miljoner kronor och driftnettot till cirka 230 miljoner (inklusive administrationskostnader). De största hyresgästerna är Sveriges Domstolar, Skandia och Trafikverket. Den ekonomiska uthyrningsgraden är cirka 93 procent och den genomsnittliga kontraktslängden cirka 4,5 år.

- Castellum kommer, i enlighet med vår långsiktiga strategi, att fortsätta växa och öka beståndets kvalitet och densitet, genom såväl projekt som förvärv, menar Henrik Saxborn.

Diös får tillträde till fastigheterna den 1 februari 2017.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Fastigheter som affären omfattar:

Sundsvall: Aesculapius 10, Badhuset 1, Bryggeriet 1, Cupido 7, Järnvägsstationen 1, Skandia 1, Stenhuggaren 5, Vesta 1, Vesta 3 och Ödet 7.

Umeå: Ask 5, Björken 1, Hugin 4, Kraften 12, Läraren 1, Magne 4, Nytorget 2, Odin 12, Skvadronen 2, Slöjdaren 3, Sågen 5, Vipan 24 och Älvsbacka 9, 10.

Luleå: Biet 1, Forellen 9, Gripen 1, Hermelinen 12, Hunden 15, Katten 14, Råttan 17, Strutsen 14 och Östermalm 6:16.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se