Castellum miljardsatsar med Göteborgs Hamn
Castellum miljardsatsar i nya samarbetet med Göteborgs hamn.

Castellum miljardsatsar med Göteborgs Hamn

Ekonomi

22 juni 2021

Castellum och Göteborgs Hamn startari ett gemensamt utvecklingsbolag för att utveckla ett nytt nordiskt logistiknav.

Castellum har tecknat en avsiktsförklaring med Göteborgs Hamn om att tillsammans utveckla området Halvorsäng till ett av Nordens ledande logistiknav.

Samarbetet ska drivas i ett partnerbolag där Castellum och hamnen äger lika delar. Castellum investerar cirka en miljard kronor i affären.

– Detta är ett samarbete som både gynnar Göteborgs konkurrenskraft och skapar nya arbetstillfällen i regionen. Vi är stolta över förtroendet från hamnen och hoppas nu på positivt beslut i kommunfullmäktige, säger Henrik Saxborn, VD för Castellum.

Castellum valdes som hamnens partner i en urvalsprocess där både ekonomi och hållbarhet varit viktiga faktorer.

Syftet med partnerbolaget är att gemensamt utveckla, projektera och bygga logistikfastigheter inom Halvorsäng och att därefter äga, förvalta och hyra ut lokalerna. Ett letter of intent har signerats av parterna.

Halvorsäng ligger direkt norr om Skarvikshamnen i ett idealiskt läge för att hantera inkommande gods som lossats av Göteborgs Hamn, för vidare transport över Skandinavien med lastbil eller tåg.

Området uppgår till cirka 270 000 kvadratmeter markareal, varav cirka 155 000 kvadratmeter BTA.

Området ska vara färdigutvecklat inom fyra år, med beräknad projektstart under 2021.

Castellums initiala investering för 50% av markvärdet beräknas uppgå till cirka 400-450 miljoner kronor. Därtill beräknar Castellum en investering om ytterligare cirka 550 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen i Göteborg godkände hamnens hemställan i förra veckan, och ärendet ska närmast behandlas i fullmäktige i september.

– Det är fortfarande tidigt i processen men vår absoluta intention är att medverka till en framgångsrik utveckling. Med sin direktkoppling till hamnen och de stora trafiklederna har Halvorsäng alla förutsättningar att bli en fantastisk plats för framtidens hållbara logistik, säger Mariette Hilmersson, VD för Castellum Region Väst.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se