Castellum miljardökar vinsten
Henrik Saxborn, vd, Castellum. Foto: Faksimil EFN

Castellum miljardökar vinsten

Ekonomi

17 oktober 2018

I bolagets delårsrapport för januari till september stiger flera av posterna och Henrik Saxborn ser positivt på framtiden.

I rapporten som släpptes nu på morgonen går det bland annat att se att resultatet efter skatt storökar till över 5 miljarder. Förra årets siffra låg på strax över 3,4 miljarder. Samtidigt har värdet på fastigheterna ökar med över en miljard.

– För Castellums del kan vi summera ett nytt rekordkvartal - förvaltningsresultatet ökade med 13 procent. Det starka resultatet efter kvartal tre gör att jag nu känner mig ännu mer övertygad om att Castellum under 2018 kommer att kunna leverera i enlighet med det övergripande målet: en ökning av förvaltningsresultatet och därmed utdelningen med 10 procent, säger Henrik Saxborn, vd.

Nu fokuserar bolaget på nya projekt för att stärka bolaget ytterligare och satsar bland annat stort i Malmö.

– Nya lönsamma projektmöjligheter uppstår genom den fortsatt höga efterfrågan på moderna och hållbara kontorslokaler. Under de närmsta åren kommer Castellum att ta en ledande roll i utvecklingen av Nyhamnen i Malmös innerstad genom byggnationen av ett nytt Domstolsverk samt nytt nordiskt huvudkontor för E.ON. Investeringsbeloppet omfattar sammanlagt 2,3 miljarder kronor och är det största i bolagets historia. Detta stärker ytterligare Castellums position som samhällsbyggare i Öresundsområdet, avslutar Saxborn.

Av Redaktionen

Faktaruta

Castellum januari till september

  • Intäkterna för perioden januari-september 2018 uppgick till 4 141 Mkr (3 866 Mkr motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 219 Mkr (1 956), motsvarande 8,12 kronor (7,16) per aktie, en ökning med 13%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 150 Mkr (2 069) och på derivat till 202 Mkr (204).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 051 Mkr (3 424), motsvarande 18,49 kronor (12,53) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 168 kr (142) per aktie, en ökning med 18%.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 3 009 Mkr (4 560) varav 1 333 Mkr (3 452) avsåg förvärv, 2 123 Mkr (1 980) ny-, till- och ombyggnationer och 447 Mkr (872) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 87,5 miljarder kronor.
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 157 Mkr (251).

Källa: Castellum

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se