Castellum: Lyckad solcellssatsning ger mersmak
Efter ett år i produktion kan Castellum konstatera att anläggningen i Växjö har producerat 59 000 kWh, vilket täcker en tredjedel av hela byggnadens energiförbrukning.

Castellum: Lyckad solcellssatsning ger mersmak

sustainability

12 maj 2021

Den 430 kvadratmeter stora solpanelsytan på Castellums fastighet i Företagsstaden I11 i Växjö har på ett år producerat 59 000 kWh.

Ett år har passerat sedan Castellum investerade i Växjös då största privata solcellsanläggning.

Den 430 kvadratmeter stora solpanelsytan återfinns i Företagsstaden I11 på taket över Kök11 och Idrottskliniken.

Efter ett år i produktion kan Castellum konstatera att anläggningen har producerat 59 000 kWh, vilket täcker en tredjedel av hela byggnadens energiförbrukning och motsvarar årsförbrukningen för tre eluppvärmda villor.

– Det känns jättebra att ha genomfört en så konkret och mätbar insats för att minska vårt klimatavtryck. Med ett bevisat gott utfall kan vi nu gå vidare och kika på fler tänkbara anläggningar i Växjö, säger Lars Bernhäll, teknisk förvaltare Castellum.

Att solcellsanläggningen installerats just på den aktuella byggnaden beror på hyresgästernas verksamhet och deras energiprofil, då dessa hyresgäster förbrukar i särklass mest energi i Företagsstaden I11.

Verksamheterna i flera av lokalerna bedrivs även kvällstid samt helger och detta möjliggör användandet av den egenproducerade fastighetselen i större utsträckning.

Solcellsproduktionen ska användas till byggnadens egen elförbrukning och Castellum ska sälja minimalt med el för att inte konkurrera med elbolagen.

– Vi har endast sålt 13 kWh under året vilket visar att anläggningen är väl dimensionerad. För att dimensionera solcellsanläggningen har vi tittat på byggnadens förbrukning över tid och anläggningen levererar enligt förväntan, fortsätter Lars Bernhäll.

Castellums satsning "100 på sol" är en av nordens största satsningar på solceller. Målet med projektet är att till 2025 bygga hundra solcellsanläggningar på våra byggnader och är en av nyckelfaktorerna till att bli 100 procent klimatneutrala till senast år 2030. Installationen i Växjö är nummer 39 i ordningen.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se